Alternatieven en keuze


#1

Kort voorstellen: 55+, voormalig Bankdirecteur ( t/m 40+), geen gouden handdruk, nu: columnist en freelancer

Als gewezen bankier heb ik als freelancer nog steeds te maken met banken. Aanbiedingen, telefonisch terreur, betalen voor een rekening, mutaties die blijven hangen in het bankensysteem uit rente oogpunt, etc etc. Ik wil een aantal bewuste freelancers (anders mogen of course ook mee doen) om hardop naar elkaar te mailen als het gaat het verzinnen van bankonvriendelijk gedrag en activiteiten. Zelfs het MKB heb ik nu gemerkt lopen achter de baken aan en ik denk dat Banken de onrust binnen de economie in leven houden. Dit moet anders al is het voor de volgende generatie. Natuurlijk is het belangrijk om te speken met elkaar maar een plan van aanpak & gedrag kan ook geen kwaad. Ik hoor u graag.


#2

En excuus voor de grammatica maar het was verdomd laat


#4

Welkom op het forum depluis.

Dit forum is een goede plek om ervaringen uit te wisselen en te brainstormen over hoe we het beste de plannen van Ons Geld kunnen verwezenlijken en bewustwording rond het geldstelsel kunnen bevorderen en een oud-bankdirecteur kan hierbij zeker van dienst zijn.
Treurig om te horen dat het klopt wat ik vermoedde: dat het MKB afgeknepen wordt van de geldtoevoer.


#5