Controle op de markt door de Democratie


#1

Onze conditionering praat over de tegenstelling tussen democratie en communisme. Er is een andere vergelijking die praat over grote staat versus kleine staat. De kleinste staatsvorm (geen staatsvorm) is anarchie. De grootste is wanneer iedereen voor de staat werkt. Ongeacht zijn ideologie. Democratie is de bescherming van de vrijheden en rechten van de soevereine mens. Je ziet nu in Nederland dat dat al met voeten getreden wordt. Communisme heeft een eerlijke verdeling van de beschikbare welvaart voor ogen. Alle ideologieĆ«n zijn er om de marktwerking te reguleren. De markt is van nature fascistoĆÆde. Deze zou het liefst willen dat iedereen hard voor het bedrijf werkt als zou het zijn familie zijn, om te sterven als hij nutteloos is geworden. Deze krachten in balans houden is blijkbaar het moeilijkste wat er is. Dat vereist dat het volk goed opgeleid en geĆÆnformeerd continue de vinger aan de pols houdt van de regerende ideologie. We kunnen nu zien dat het niet uitmaakt welke ideologie regeert. De markt heeft de macht van de geld schepping. Daarmee is alles en iedereen in de schulden geholpen en zijn nu allen schuld slaven. Zelfs de democratie heeft zich nu te schikken aan deze fascistoĆÆde macht. Het is daarom nu ook weer de taak van de burger in te grijpen.


#2

Mee eens. Hoe gaan we het wat ingesukkelde volk zo ver krijgen actief te worden?


#3

De burger wil eerst een manier zien waarop succesvol ingegrepen kan worden. Alleen is niet duidelijk hoe we ons doel kunnen bereiken.
Het doel, monetaire hervorming, is daarentegen wƩl duidelijk. Het is helaas zo dat veel mensen, waaronder ook bijvoorbeeld Bernard Lietaer, van mening zijn dat hervormen wel wenselijk is, maar ondoenlijk. Dat is momenteel waar, maar is slechts feitelijk, omdat heel veen mensen niet weten dat monetaire hervorming wenselijk is.

Zou je kunnen zeggen dat monetaire hervorming uitvoerbaar is als genoeg mensen het wenselijk achten? Zelfs dat is niet ƩƩn-op-ƩƩn te zeggen, want mensen dienen wel van elkaar te weten dƔt ze het wenselijk vinden!
Het lijkt dus heel erg op een vicieuze cirkel. Mensen worden pas actief als ze zien dat een oplossing, ons doel, mogelijk is en die oplossing is pas mogelijk als er veel mensen actief zijn!

Hoe doorbreken we deze impasse?


#4

Het probleem is onder de mensen niet echt duidelijk, elk mens heeft na minimaal 18 jaar verwarrende economische opleiding niet de werking van het geldsysteem meegekregen. Het geldsysteem zelf komt ook niet aan bod. er zijn 2 soorten aanpakken denk ik met de meeste kans van slagen:

1 Een lespakket aanbieden, en in het curriculum van basis en middelbare scholen zien te krijgen. Op die manier is het rond de 18 jaar(+maken en implementeren van het lespakket) voor elkaar.
Hoeft niet lang, hoeft niet veel te zijn. simpel voor de kinderen/pubers, een paar uur per jaar met een toetsje aan het eind. Zolang het elk jaar maar even herhaald word.

2 Een goed aantal Youtube filmpjes creĆ«ren die het punt echt thuis brengen. De eerste filmpjes die het probleem duidelijk uitleggen binnen 5 minuten zijn de laatste 2 jaar wel verschenen maar er zijn nog geen filmpjes die het voor de grote massa duidelijk maken waarom het zoā€™n belangrijk probleem is om op te lossen.
Mogelijk door voorbereid te zijn op mogelijk komende scenarioā€™s: bail-ins, bail-outs, beurskrach, hyperinflatie, verlies van pensioenen/spaargeld, enz.
Misschien is het makkelijker uit te leggen door te beperken in delen met verwijzingen naar elkaar: hypotheken, obligaties, pensioenen, leningen, beurs, enzā€¦ Waarbij het belangrijk is om het beeld theoretische beeld zo persoonlijk mogelijk te maken.


#5

Het is zeker tijd om als burger in actie te komen, er moet weer een systeem komen dat het volk(demos) ook echt laat regeren(krateo). Het is niet meer of minder dan dat. Democratie is zeker niet verloren, enkel deze vorm van democratie is verloren. Deze vorm van democratie is ook alleen maar verloren gegaan omdat de laatste vorm van slavernij nog niet afgeschaft is: de loonslavernij, de ideologie van geld als machtsmiddel(i.p.v. ruilmiddel). Dit moet eindigen, net als religieuze slavernij, aristocratische slavernij, fysieke slavernij die al hun kracht al verloren hebben.
In Nederland valt de loonslavernij nog wel mee omdat wij van oudsher goed zij in samenwerken en in de belangrijke periodes bij de rijke landen hoorden. De echte schrijnende gevallen van loonslavernij in derde en tweede wereld zijn ernstig: Vergelijkbaar met de oorspronkelijke vorm van fysieke slavernij, maar erger omdat dit soort slaven zelf moet zorgen voor haar overleven en onderhoud.

Verder heeft een echte democratie in de moderne geschiedenis niet bestaan, de huidige vorm en meest democratische vorm is eigenlijk een verandering geweest van godgegeven aristocratie naar een door volk verkozen aristocratie. Lees David van Reybrouck maar. Een echte democratie is nog steeds een todo: Loten, checks en balances lijken daarvoor een oplossing te kunnen zijn.

Vanaf nu drijf ik door, dus een beetje offtopic:
Voor de mensheid is een compleet vrij kapitalisme niet in het belang van het volk, omdat er dan een duidelijk minderheid ontstaat die alle touwtjes in handen hebben: dictatuur, despotisme, oligarchie, aristocratie, corporatisme/fascisme, enz.
Voor de mensheid is een compleet voorgekauwd bestaan ook niet in het belang van het volk, omdat het zorgt voor een klassenstructuur met minimale inzet van de vele klassen doordat ze niet doen wat ze willem maar waar ze goed in zijn: Communisme, Socialisme, enz.
Een mens is geen luipaard maar ook geen mier, er is dus geen systeem te vinden in de extremen.

Het is zaak om een nieuwe democratie op te zetten waarin de meer op mieren lijkende mensen op te vangen in een sociaal vangnet. Deze mensen mogen onder geen beding onderhevig zijn aan welke vorm van slavernij dan ook.
Het is ook zaak om de luipaarden te beperken en hun zorgt plicht duidelijk af te dwingen. De vrije markt voor starters en kleine ondernemingen moet redelijk probleemloos kunnen(te zien als een stukje sociaal vangnet) terwijl de grote ondernemers nooit in een positie mogen kunnen komen waarin ze een (verkapt-)monopolie hebben, een (onafgesproken-)kartel kunnen vormen of je ingekocht zijn in de overheid.

Simpel gezegd de belangrijkste punten:
1 Het sociale vangnet moet zorgen voor een belangeloze uitkering waarvan goed genoeg geleefd kan worden Een dak boven je hoofd met stromend water, aansluiting op het riool, verwarming en stroom. Gratis gezondheidszorg. Gratis openbaar vervoer.
2 Duidelijk afbakenen en beperken van economische macht van economisch machtigen.
3 spelen met democratische vormen totdat het volk daadwerkelijk heerst, dus politiek en economie het volk dienen.


#6

Het lijkt me geweldig als de nederlandse staat zijn eigen crypto uitgeeft alla NXT. Doordat dit een 100% PoS pre mine is kan je het als centrale autoriteit aanbieden aan eenieder die er gebruikt van wil maken. Als we iedere staatsburger die zich inschrijft x aantal muntjes geven, dat is nog niet het punt, geef het wat aanlooptijd. Je kan voor individuele gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld stemmen, een nieuw muntje uitgeven zodat je die zelf mag onderverdelen onder de verschillende ministeries, perfecte democratische begroting, die 100% inzichtelijk is voor eenieder, 50% van het geld wordt aan de kant gezet voor het zogehete forgen en verdeeld over de ministeries op je persoonlijke voorkeur. We besparen zoveel rentekosten dat we allemaal stoppen met de inkomstenbelasting en gemeentelijke heffingen, maar omdat we wel inzien dat samen beter is dan alleen, betalen we belasting in tijd door iets belangeloos te doen voor de staat. Het gaat er dan meer om het sociale aspect en de interactie met medeburgers dan dat er daadwerkelijk productief gewerkt moet worden, alles moet veel kleinschaliger, met meer individueel.initiatief Daarnaast vervul je deze tijd om in aanmerking te komen voor de extra loten waar aHenk het over heeft, zodat je voor iedere topic een goede vertegenwoordiger kan vinden, iemand met een beetje know how en die niet zomaar wat loopt te gokken.

De vraag die ik heb is, hoe vervangen we het gehele huidige, gecorrupteerde, wetssysteem? Ik verwacht dat mensen pas zullen overstappen als het te laat is, maar als je ze op dat moment een goed onderbouwt alternatief kan bieden kan het de pijn misschien verzachten? Ik probeer het mensen individueel zo min mogelijk kwalijk te nemen, want ik ben er zelf ook lang genoeg ingetrapt. Zondag 18:00 worden de eerste 10.5 miljoen uitgedeeld en de eerste e-guldens zijn inmiddels verhandeld

Het begint bij geld


#7

Ik denk dat dat geleidelijk aan vanzelf gebeurt wanneer mensen weer de vrijheid en tijd hebben om actie te voeren, mogelijk gemaakt door een proper geldsysteem.

Ik heb overigens een scriptie geschreven over hoe een cryptografische staatsmunt ingebed zou moeten worden in ons wetstelsel: www.onsgeld.nu/nlcoin.pdf


#8

De serious gaming toepassen voor het onderwijs & de Jeugdjournaal vragen om filmpjes te maken. Ik vraag me alleen af wie gaat de kosten ervan dragen?


#9

Wat bedoelt u precies met ā€˜serious gamingā€™? Ik ben helaas niet bekend met die term.
Om wat voor soort filmpjes hebben we het hier? Over monetaire hervorming of met betrekking tot de wetgeving?