Criteria om het systeem te beoordelen


#1

Ik ben nieuw in dit forum.
De discussie in de 2e kamer heb ik gezien en de site van ons geld gevolgd.
Er is een gebrek aan een meet instrument om het gehele systeem te beoordelen op zij effecten en gebreken. Een financieel systeem, welk systeem dan ook, zou aan de volgende punten moeten voldoen ;

 1. het moet stabiliteit geven
 2. het moet het algemeen belang dienen.
 3. het moet in balans zijn met de reele economie.
 4. het moet bank crash bestendig zijn.

Het huidige systeem voldoet aan geen van deze punten.

“Ons geld” geeft een goede voorzet in deze discussie maar ik denk dat we europees moeten denken.
http://internationalmoneyreform.org/

Guus


#2

Welkom op het forum, Guus!

Goede criteria, dit zijn goede punten om mee te nemen. Het huidige systeem voldoet daar inderdaad niet aan.

Ons Geld is onderdeel van de International Movement for Monetary Reform, maar daar was je wellicht al achter en we weten dat Europees dienen na te denken en zijn daar dus onder leiding van genoemde organisatie & Positive Money dus ook mee bezig.

Wat vond je trouwens van het debat in de Tweede Kamer en wat vind je van onze website?


#3

Beste Johan,
Het 2e kamer debat vond ik wel goed maar Dijselbloem is erg terughoudend.
Hij wil uitgenodigd worden en is niet actief uit zichzelf.
Ik ben bang dat binnen NL de discussie gaat verzanden in der WRR.
Jullie website vind ik goed, geeft veel aanvullende info.
vraag: is het mogelijk on de ideeen van “ons geld” te comprimeren naar 1x A4??
Daar moet dan wel de essentie instaan met een pakkende slogan.
Daar wil ik wel aan meewerken of mogelijk een voorzet geven.
Die dan vertalen in alle € talen.
Guus Hendriksze


#4

Beste Johan, Hierbij een gecomprimeerde vorm van ‘ons geld’ voorstel.
Kijk maar of je er iets mee kan.

Geld, wat is naar wat beter zou kunnen.

Aktueel:
Geld, vanaf dat de dekking van geld door goud werd losgelaten, is giraal geld in opkomst.
Geld in munten en flappen zijn nog maar 5% van de hele geld hoeveelheid.
95% is giraal geld en dat zijn cijfers in de computer van de bank.
U werkt en uw baas zegt 1X/maand tegen de bank, zet wat extra cijfertjes bij Hr X.
Dat is te zien op www.mijn bank.nl. U gaat naar de winkel en betaald met uw bankpas.
U zegt dan met die pas, zet wat cijfertjes van mijn rekening naar die van die winkel.
Wij allemaal zijn overeen gekomen dat die cijfers geld(=werk) vertegenwoordigen.
De overheid heft belasting t.b.v. de collectie voorzieningen.
Dit is de normale geld circulatie in de economie.
Al het geld(=werk) dat we samen verdienen heet Bruto Nationaal Product.
Maar dan gaat U een lening afsluiten voor een huis, U gaat naar de bank.
*******De bank hoeft maar 3% geld als buffer aan te houden voor het geval dat…
*******De bank kan dus theoretisch 33 1/3X het BNP uitlenen.
De bank zet op de rekening van de bouwmensen weer wat cijfertje er bij,
maar gelijktijdig een schuld bekentenis bij U en dat heet hypotheek akte.
Die gaat U per maand aflossen + rente aan de bank.
U gaat dus met echt geld(=werk) aflossen aan de bank die dat geld(97% zonder werk)heeft gecreëerd.


Dit is een verkapte vorm van belasting heffing op uw werk(=geld) door een private instelling


Controle punt, U kunt dit zelf narekenen.
Als uw hypotheek is afbetaald, heeft U +/- 2 1/2X het hypotheek bedrag aan de bank betaald.

Elk geld systeem, welk systeem dan ook, zou aan 4 criteria moeten voldoen:
1)Het moet het een stabiel financieel systeem opleveren.
2)Het moet ten diensten staan van het algemeen belang.
3)Het moet in balans zijn met de reële economie.
4)Het moet bank crash bestendig zijn.
Het huidige systeem voldoet aan geen van deze 4 punten. Zie de openbare informatie.

Mogelijke oplossing (met een oog op de criteria):
Haal het electronisch betaal systeem en de salarisrekeningen weg bij de private partijen.
Dit moet onder de overheid op afstand komen en mag geen speeltje van de politiek worden.
(Dan blijft de geld circulatie bestaan als een bank in gebreke blijft.)
Het moet duidelijke taakomschrijving krijgen, transparant en openbaar zijn.
Alleen die salarisrekeningen vallen onder de garantie regeling.
Salarisrekeningen geven geen rente. Admin. kosten zijn +/- € 2/maand/rekening.
De geld hoeveelheid wordt bepaald door het BNP, dus b.v. BNP +3% = geldhoeveelheid +3%.
Deze 3% wordt dan besteed door de regering/parlement d.m.v. de begroting.

Bestaande leningen:
Als een lening is verkregen met geld dat met werk is verdiend wordt er afgelost met rente.
Als een lening is verkregen met uit het niets gecreeerd geld wordt er afgelost zonder rente.
Deze regel geld voor prive- en staatslening/schuld.
Nieuwe leningen:
De banken mogen renterekeningen aanbieden, maar die vallen niet onder de garantie regeling.
Rente rekeningen kunnen/mogen wel rente opleveren met de bank als geld makelaar.
Leningen gaan vanuit de rente rekeningen en andere geld schieters maar als full reserve.
Bij een bank faillisement wordt een geldgever een normale schuldeiser.


#5

Klinkt goed, vooral dat van die ‘salarisrekeningen’, vind ik goed gevonden.
Wat vind je van ‘inkomensrekeningen’? Niet iedereen krijgt salaris.

Inhoudelijk vind ik het een goed stuk, maar ik blijf met mijn standaard bezwaren zitten:
Hoe krijg je mensen zover dat ze dit lezen?
Hoe overtuig je mensen dat het echt zó simpel zit?

Ooit heb ik ergens opgevangen dat mensen graag belazerd worden.
Nu weet ik niet of dat waar is, maar we worden collectief belazerd.
Bovendien is het veel moeilijker om mensen te belazeren dan dat het is om ze er van te overtuigen dat ze belazerd zijn.

Het is een goede aanzet, Guus, dat is iets dat zeker is.
Inhoudelijk kan ik slechts een fout aanwijzen: Banken hoeven als zij geld uitlenen niet eens een buffer te hebben, deze mogen ze er ook later bij zoeken! Wellicht is dat een nuance die je bewust er uit gelaten hebt. Mocht dat zo zijn, dan hoor ik dat graag.


#6

Hoi Guus,

die normen die je noemt die gaan na de instelling van het onderzoek van de
WRR onderzocht worden.

Met vriendelijk optimisme,

Luuk de Waal Malefijt

Stichting Ons Geld
Initiatiefnemer & voorzitter
www.onsgeld.nu | www.facebook.com/onsgeldbeweging |
www.twitter.com/HervormOnsGeld

Burgerinitiatief Ons Geld
Mede-initiatiefnemer
https://burgerinitiatiefonsgeld.nu |
www.facebook.com/burgerinitiatiefonsgeld


#7

Misschien te laat voor een belangrijke aanvulling, maar de WRR zou ook de schadelijke gevolgen van het oppotten c.q. onttrekken of omvormen naar vermogen van geld uit het geldsysteem erbij moeten betrekken. Daar kunnen ze Pikkety’s onderzoeken en de panama papers voor gebruiken.

Ik ben geen voorstander van het excessief belasten van de rijken in onze samenleving, je kan kleine kinderen immers moeilijk hun geliefde speeltje uit handen nemen, maar een essentieel begrip is dat geld moet blijven rollen in het geldsysteem en dat extreme onttrekking daaruit het systeem niet ten goede komt.

Het kan natuurlijk niet dat 1% meer bezit dan de overige 99% en dat slechts 3% van al het geld daadwerkelijk circuleert in de economie.

Geld is in zijn oorsprong bedoeld als uniform ruilmiddel en niet (zoals de goudkoppeling destijds) om vermogens te beschermen tegen geldontwaarding, ook al zoekt en vindt deze kleine groep altijd wel weer andere wegen.

Verschillende waarden aan geld hangen stimuleert zowel niet het uitgeven noch dat het de speculatie ermee zal afzwakken. Inflatie noch deflatie zijn de juiste instrumenten om dit mee te beheersen. Beide zijn juist zeer gevaarlijk en zorgen voor onrust onder de bevolking en verstoren de economische verhoudingen.

De competitie zal uit het geldsysteem en de economie moeten gaan verdwijnen om het als geheel stabieler en gezonder te maken. Die tijd zijn we inmiddels toch wel gepasseerd als sterkste soort op aarde zijnde? De tijd is aangebroken om meer zorg voor onze aarde zelf te betrachten. Voor onderlinge competitie hebben we immers sport en helaas zo nu en dan nog een oorlog, mede vooral het gevolg van alle oneffenheden in ons geldsysteem gecombineerd met politieke onwil tot het sluiten van compromissen.


#8

Beste allemaal,

Nog een voorbeeld van fout in het systeem:
Tijdens de banken crisis werden de banken overeind gehouden door de staat.
Daardoor is de staatsschuld +/- 100 miljard toegenomen.
Om dit te financieren moest Hr Dijselbloem extra geld lenen.
Dat doet hij bij die zelfde banken,die creeeren dat geld uit het niets.
En wij moeten via de belastingen nu rente betalen aan die zelfde banken.
Maar de volgers van dit forum weten dit vast al wel

Hoe is de status / voortgang in de WRR??
De studie in de WRR zou zomaar een vertraging taktiek kunnen zijn.
Is het mogelijk om hierover te berichten via deze website??

We hebben alleen het politieke tij tegen.
Eerst krijgen we nu wel/niet het Brexit.
Daarna waarschijnlijk TTIP, wel / niet.
Daarna mogelijk in NL verkiezingen eind 2016, begin 2017.
Hier tussendoor zou dan “ons geld” moeten gaan acteren en
op de agenda houden ook bij een nieuw kabinet.

Gisteravond op de VPRO / tegenlicht gezien. (uitzending gemist)
Daarin zou van onderop een europeesche beweging op gang moeten komen.
Het financieel systeem zou een onderdeel hiervan zijn.

Ik denk dat je moet wachten op het moment dat de financiele bobo’s
het ook niet meer weten, b.v. het helicopter geld (idioot)
Dan moet je een website klaar hebben staan voor steun betuigingen.
En dan naar de publiciteit en het ijzer smeden als het heet is.

Zoals Albert Einstein al zei:

Je kunt een probleem niet oplossen vanuit
het zelfde soort denken dat het probleem heeft veroorzaakt.

Guus


#9

$ € £ ¥ Vrijheid < > $ € £ ¥ Slavernij.

Definitie van vrijheid:
De vrijheid om uw eigen leven en werken in te richten al dan niet samen met anderen met alle rechten en plichten die daar bij horen.

Definitie van slavernij:
U moet werken voor iemand die de macht over u heeft zonder dat die iemand daarvoor een tegenprestatie levert.

Vergelijk dit met het volgende:
U moet aan een financiële instelling over een lening RENTE betalen waarbij het geld van die lening uit het NIETS ( zonder tegenprestatie ) is gecreëerd.

De basis oorzaak van deze situatie is het fractioneel bankieren (bank reserve 3%)
(in tegenstelling tot het full reserve bankieren, bank reserve 100%).
Het circulatie geld (geld dat in de normale economie circuleert) is ONS eigendom
maar in BEHEER bij de bank.
De bank beschouwd het echter als zijn EIGENDOM en gaat daar mee ten eigen bate aan het werk.
Die bank leent ONS EIGEN GELD uit aan ONS en de OVERHEID (dat zijn wij ook) en vraagt daar rente voor.

In tijden van fractioneel bankieren leven we allemaal, van wegen private en staatsschuld, in een gedeeltelijke financiële slavernij.
Rente is de tegenprestatie voor werk en zonder tegenprestatie geen rente!

Hieruit volgt dat, als we zonder gedeeltelijke financiële slavernij willen leven, :
Rente op leningen die gebaseerd zijn op uit het niets gecreëerd geld worden afgelost zonder rente.
Rente op leningen die gebaseerd zijn op geld dat door werk is verkregen wordt afgelost met rente.

Oplossing:

Het fractionele bankieren moet worden gestopt.
Het is een overheveling van ons aller geld naar de private financiële instellingen zonder tegenprestatie.

Wij allen moeten de politiek aanklagen omdat zij dit laten gebeuren terwijl wel degelijk betere mogelijkheden zijn die recht doen aan het algemeen belang en het totale financieel systeem.

Is het mogelijk om via juridische weg de staat aan te klagen wegens flessentrekkerij???
Ik wil wel als proefkonijn dienen.
Is er een jurist aanwezig die dit aandurft??

Hiermee ga je echter wel aan de poten van het verdien model van de banken zagen.

Alle financieel belanghebbenden zullen maximaal tegenwerken.

Guus


#10

Ik denk zelfs mondiaal Guus, de domino kan echter wel lokaal getriggerd worden.


#11

Beste Werner,
Ik ben het met je eens, via de politiek en/of commissies gaat het jaren duren.
Zou het mogelijk zijn om dit via de juridische weg te benaderen??

Bank < > privé

We krijgen ons salaris/uitkering/pensioen en kopen daar onze spullen van.
Dat is de cirkel van de economie.
Het geld dat hierbij nodig is noem ik hier circulatie geld.
Is de bank hier de beheerder of eigenaar van ???
Dit is een belangrijk en cruciaal beslis punt.
Scenario (a
Als dit circulatie geld van de bank is, evolueert dit financieel economisch systeem
uiteindelijk in een situatie zoals die zich op dit moment aan ons voordoet.
Hierbij krijgen een steeds kleinere groep mensen steeds meer financiële macht.
Scenario (b
Als dit circulatie geld van ons (gezamenlijk) is, komen we in een totaal andere situatie terecht.
Dan wordt voor het circulatie geld de bank een administratief organisatorische functie en voor eventueel spaargeld een financieel makelaar.

De uitwerking van deze scenario’s is een punt van latere orde, maar eerst deze vraag, a of b.

Vraag: is er in het verleden ooit een discussie/beslissing geweest over deze vraag???

De bank is de beheerder/organisator van dit circulatie geld maar wie is de eigenaar?? Deze vraag zou ik graag aan een rechter voorleggen.

Guus


#12

Dag Guus, naar mijn mening kan je dat in een rechtstaat afdwingen, dit zou mi dan de allure van de Dag des Oordeels krijgen, de bewijslast is overweldigend. Het IMF helpt om dat dossier samen te stellen waardoor het des te eenvoudiger wordt, zie hier een rapport over dat zogenaamde helikoptergeld. Koppel dit nog aan het Chicago Plan Revisited en je weet aan wie je de uitnodigingen mag sturen, het zijn de wethouders die we zelf verkiezen.

Via Stichting Ons Geld is het onderhand duidelijk geworden hoe weinig ze begrijpen van geldsystemen, ‘morgen’ kan het volledig anders wanneer ze daartoe besluiten. Eenvoudig gesteld, in die rapporten staat simpelweg dat allerhande besparingsmaatregelen onnodig zijn, dit is werkelijk schokkend. In antwoord op jouw vraag, die discussie wordt al heel lang gevoerd, enkel de beslissingen blijven uit waardoor heel deze kwestie des te mensonterender wordt. Er zijn veel varianten te bedenken, in onderstaand beeld zie je wellicht jouw scenario’s weerspiegeld? Het is doorbraak- versus doemscenario, die laatste zitten we middenin.


#13

Beste Guus, wat betreft ‘juridische wegen’. Ben beslist geen jurist maar kwam het onderstaande toevallig tegen, je zou dan kunnen veronderstellen dat cruciale informatie ‘ongeoorloofd verzwegen’ wordt. Het is zeer zwaarwichtige materie, meen ik.

De tweede situatie is, dat de dwaling is ontstaan door ongeoorloofd zwijgen van de wederpartij (art. 6:228 lid 1 sub b BW). De wederpartij heeft informatie, die belangrijk is voor de beslissing om de overeenkomst wel of niet te sluiten, maar verzwijgt deze informatie. De mededelingsplicht van de wederpartij gaat hier volgens de zogenaamde verkeersopvattingen voor de onderzoeksplicht van de dwalende partij, in de zin van art. 6:228 lid 2 BW. Dit werd bepaald in het arrest Van der Beek/Van Dartel. Zie ook het arrest Van Geest/Nederlof.


#14

Beste Werner,
Wat is de status van het WRR overleg??
Daar wil ik niet onnodig tussen door fietsen maar het zou een “op de lange baan of uitstel / afstel” verhaal kunnen zijn.
Op dit moment is het ideaal voor een overgang naar een ander / beter systeem.
–Hr Dragi is aan het eind van zijn gereedschap.
–De rente is +/- 0%
–Voor een lopende rekening bij een bank moeten we al betalen.
–Spaargeld levert bijna niets meer op.
–Je kan het bestaande systeem wel verbeteren maar de basis is / blijft niet goed.
Jazeker, het betekend revolutie, maar als je 100 m horde wil winnen moet je beginnen met 1 been voor de andere zetten.
Ik zou graag de kat de bel aan binden maar waar vind ik een juridisch persoon die er ook zo over denkt?
Guus
----Origineel Bericht----
Van : info@denk.onsgeld.nu
Datum : 15/05/2016 14:19
Aan : g.hendriksze@kpnmail.nl
Onderwerp : [Ons Geld] [Algemene discussie] Criteria om het systeem te beoordelen

  werner

15 mei

Dag Guus, naar mijn mening kan je dat in een rechtstaat afdwingen, dit zou mi dan de allure van de Dag des Oordeels krijgen, de bewijslast is overweldigend. Het IMF helpt om dat dossier samen te stellen waardoor het des te eenvoudiger wordt, zie hier een rapport over dat zogenaamde helikoptergeld. Koppel dit nog aan het Chicago Plan Revisited en je weet aan wie je de uitnodigingen mag sturen, het zijn de wethouders die we zelf verkiezen.
Via Stichting Ons Geld is het onderhand duidelijk geworden hoe weinig ze begrijpen van geldsystemen, ‘morgen’ kan het volledig anders wanneer ze daartoe besluiten. Eenvoudig gesteld, in die rapporten staat simpelweg dat allerhande besparingsmaatregelen onnodig zijn, dit is werkelijk schokkend. In antwoord op jouw vraag, die discussie wordt al heel lang gevoerd, enkel de beslissingen blijven uit waardoor heel deze kwestie des te mensonterender wordt. Er zijn veel varianten te bedenken, in onderstaand beeld zie je wellicht jouw scenario’s weerspiegeld? Het is doorbraak- versus doemscenario, die laatste zitten we middenin.

Visit Topic or reply to this email to respond

in reactie op

  Guus

15 mei

Beste Werner, Ik ben het met je eens, via de politiek en/of commissies gaat het jaren duren. Zou het mogelijk zijn om dit via de juridische weg te benaderen?? Bank < > privé We krijgen ons salaris/uitkering/pensioen en kopen daar onze spullen van. Dat is de cirkel van de economie. Het geld dat h…

Visit Topic or reply to this email to respond

To stop receiving notifications for this particular topic, click here. To unsubscribe from these emails, change your user preferences


#15

De status ken ik zelf niet, alle tekenen die je daar opsomt wijzen in dezelfde richting en behoeft amper nog woorden. Maar misschien zit je hier wel op de goede plaats voor dat juridische verhaal. Misschien dat Johan hier kan/wil interpelleren, binnen Stichting Ons Geld zitten juristen, zo ik begreep. Ze hebben in ieder geval een breed netwerk.


#16

Ja, ik weet van een stichting die zich hier mee bezig heeft gehouden of nog steeds mee bezig houdt waar Ons Geld dan ook banden mee heeft. Helaas kan ik dat zo een twee drie niet naar boven halen, maar mocht ik het achterhalen, dan laat ik dat hier zeker weten.


#17

Beste mensen,

Al enige tijd heb ik mail kontakt met een medewerker van DNB en 1x met NVB.
De hele correspondentie is wat veel, maar hierbij mijn laatste,
-----Origineel Bericht----
-Van : Info@dnb.nl
-Datum : 10/06/2016 15:39
-Aan : Guus…
-Onderwerp : Betreft uw bericht over het geldstelsel

Geachte Hr /Mevr…(bij mij bekend)

Dank voor de gedachte wisseling die ik met U kan hebben, het is aan mijn kant het nuttige verenigd met het aangename. Maar nu ter zake,
Geld, is een getal uit gedrukt in euro van de waarde van uw / ons werk.
Een bank creeert euro’s uit het niets t.b.v. Leningen (hypotheken).
De aflossing en rente hiervan gaat in euro’s waarvoor is gewerkt.
Hier worden euro’s uit het niets en euro’s van uit werk gemixt terwijl de onderliggende waarde verschillend is.
De rente is de winst van de banken maar wordt ontrokken aan de reeele economie.
Dit is het eerste punt van onstabiliteit van het financiele systeem.
Het tweede punt wat onstabiliteit veroorzaakt is dat de banken in goede tijden wel de winst (bonus) pakken maar in slechte tijden de malus naar de belastingbetaler doorschuiven.

U, DNB, bent belast met het toezicht op dit systeem en om zo nodig maatregelen te nemen.
U neemt beperkte maatregelen om een onstabiel systeem toch stabiliteit te geven, maar u pakt niet door om de basis van de onstabiliteit aan te pakken.
U heeft tot taak om het algemeen belang en de stabiliteit van het financiele systeem te bevorderen. Dit zijn mijn woorden.
Door het niet aanpakken van de basis oorzaak laat U de onstabiliteit door modderen en U laat daardoor de belangen van de banken en hun aandeelhouders prevaleren boven het algemeen belang.

Ik zou deze zaak graag voorleggen aan een onafhankelijke instantie (rechter) die geen binding heeft met de financiele Wereld en daardoor met een meer onbevangen blik hier naar kan kijken en oordelen.

Met een vriendelijke groet,

Guus …

Is er een jurist die hier iets mee kan??

Guus


#18

ze hopen het in de tweede helft van 2017 af te ronden.


#19

Beste Luuk,
Ik kreeg deze mail, maar is hij ook voor mij??
Dat WRR rapport is reeds uit medio dcember. zie bijlage.
Groet, Guus hendriksze
----Origineel Bericht----
Van : info@denk.onsgeld.nu
Datum : 16/01/2017 20:14
Aan : g.hendriksze@kpnmail.nl
Onderwerp : [Ons Geld] [Algemene discussie] Criteria om het systeem te beoordelen

  adminOprichter

16 januari

ze hopen het in de tweede helft van 2017 af te ronden.

Visit Topic or reply to this email to respond.

in reactie op

  Guus

17 mei

Beste Werner, Wat is de status van het WRR overleg?? Daar wil ik niet onnodig tussen door fietsen maar het zou een "op de lange baan of uitstel / afstel" verhaal kunnen zijn. Op dit moment is het ideaal voor een overgang naar een ander / beter systeem. --Hr Dragi is aan het eind van zijn gereedschap…

Visit Topic or reply to this email to respond.

To unsubscribe from these emails, click here.