De G van.........gedrag


#1

Hoewel ik een medestander ben, om het huidige monetair stelsel te hervormen is dit geen eenvoudige opgave. De stille macht, is de lastigste macht om te hervormen. Dit betekent voor mij als omdenker en minimalist, dat ik dit vraagstuk vanuit een ander perspectief, weliswaar mijn perspectief, benader. Vanuit de component gedrag! Het beleid wat voortvloeit uit het huidige stelsel zorgt niet alleen voor onzichtbaarheid en vraagtekens bij hen die zich “afvragen”, maar heeft ook een beweging in gang gezet van vanzelfsprekendheid in het denken en dus gedrag. Wat zou kunnen betekenen dat hervorming begint met bewustwording. Geld is een topic en vandaag de dag een ieder binnen de samenleving aan het denken zet. Beperkt aan het denken zet, om de simpele reden dat een groot deel van de customer in, en met de waan van dag (moet) leven. Wederom het effect van de monopolie positie die er is, maar ook weer verdwijnt in de waan van de dag. Om beïnvloeding, een organisme te laten worden is een forum als deze een middel maar niet meer dan dat. Een organisme gaat leven als het actief gevoed wordt en als het gevoed wil worden. En gezien het primaire proces in het nu - het idee om te hervormen - is het aanreiken van voeding een eerste stap waardoor er een leven ontstaat wat zichzelf wil gaan voedden. Het verzorgen van bewustwording en de “strijd” aangaan doe ik bijvoorbeeld gedurende clinics, seminars, het schrijven van mijn columns en het bewust kiezen van freelance opdrachten. Natuurlijk is het uitdragen van gedachten een persoonlijke keuze, maar is het bundelen van onvoorwaardelijke energie ook een kracht. Hervormen is meer dan woorden als deze, hervormen is ook een energiestroom laten ontstaan waar rekenschap bij de ander gaat plaatsvinden. Anders doen is wat anders, dan het willen zijn. Ik weet dit als geen ander, maar ik wil niet anders.


#2

Bewustwording is inderdaad het voornaamste wat we nu willen bereiken. Mooi geformuleerd.
Ben je al bekend met het toneelstuk ‘door de bank genomen’ van De Verleiders? Dit kan enorm zorgen voor een stijging van de bewustwording in Nederland.


#3