De kans om uw ware gezicht eindelijk eens te tonen, het wordt tijd


#1

Stel dat de Pluis 56 is, waar zou hij zich dan nog druk over moeten maken? Ik heb de statistieken er nog eens op nagepluisd, en als ik het goed gelezen heb dan zal ik nog 21 jaren te gaan hebben voordat ik om een reden de eeuwige jachtvelden mag gaan bekijken. Ik werk vanaf mijn achttiende, betaal ruim 45 jaar pensioenpremie en mag daar zo’n 11 jaren van genieten. Goede deal voor de pensioen meneer.

Maar er zijn toch onderwerpen die me raken, en deel met een stukje van de aarde. Dit verhaal wat ik met u deel, is vanmiddag geweigerd door een andere “ontvanger” dus ben ik benieuwd of ik u, onder ogen mag komen. Ik wil het met u over TAFTA hebben, als vrijhandelsverdrag en onderdeel van investor to state dispute settlement (ISDS).

De definitieve samenstelling van het TAFTA is nog een punt van onderhandeling, maar zal uiteindelijk tot gevolg hebben: het wegnemen van handelsbarrières tussen de VS en de EU. Handel zou hierdoor eenvoudiger en goedkoper moeten gaan worden. De economie groeit en de EU investeerders kan gaan aantrekken.

Door de wetgeving aan te passen, als Burger, blijven wij de mogelijkheid hebben om investeerders buiten de deur te houden als uitgangspunt van onze democratische rechtsstaat, nietwaar?
Wat echter niet handig is om investeerders aan te trekken, want strengere regels kosten hem/haar dan geld. En dus zegt de EU dat hiervoor een compensatie moet plaatsvinden. Dus NL is niet gebaat bij een aanpassing van de wet, want dat kost simpelweg veel geld. Ons geld.

NL beleid wat dus uit handen gegeven wordt aan de Investeerders, die het niet goed voor zullen hebben met het milieu, (digitale) burgerrechten en zaken die u en ik belangrijk vinden. Los van de dreiging om investeringen niet te doen, indien de wetgeving aangepast zal gaan worden.

En als klap op de vuurpijl zal een onafhankelijke Arbiter achter gesloten deuren, beslissen of NL al dan niet een vergoeding moet gaan betalen. Dus niet de Rechterlijke macht. Deze Arbiter kan beleid en wetgeving terugdraaien, en idem geldt dit voor de rechterlijke uitspraken.

En de NL regering weet ervan, en steunt dit allemaal!!

U begrijpt, de Pluis maakt zich sinds lange tijd zorgen. Wat zou dit bijvoorbeeld kunnen betekenen voor de toekomst van mijn of wellicht ook, uw kleinkinderen?

Ik schrijf met respect naar elke lezer van dit forum, maar is een burgerinitiatief niet meer dan een poging die (uiteindelijk) al dan niet met voorbedachten rade, in de kiem zal smoren. En aan een vrije handel zit een vrije geldstroom vastgekleefd en de uitwisseling van allerlei gegevens en informatie. Er zal een nog groter machtsvacuüm ontstaan, dan dat er nu al is.

Ik hoor links van mij dat politieke partijen elkaar zeer kritisch bevragen of hun SIM kaartjes nog wel betrouwbaar zijn. Een enorm probleem. Ik tik o.a. mijn columns en weet dat o.a. de VS mee kan kijken, Geheime diensten mee kunnen gluren en Google weet wanneer ik moet plassen.

TAFTA,Trans Atlantic Free Trade Agreement: een verdrag wat in stilte komt, of er misschien al is. Daar is de Pluis te eenvoudig voor, omdat dit allemaal te weten…Maar ik kan er wel over schrijven, al is het voor mijzelf.

De Pluis


#2