De kracht van het genootschap


#1

Laat ik als inleiding diegene bedanken voor een uitnodiging t.a.v. de bijeenkomst, maar zoals u inmiddels weet is de Pluis op één van zijn buitenlandse avonturen. Maar succes wens ik u alle zeker toe.

De kracht van het genootschap

De Pluis komt uit de gordel van smaragd en uit een warm, rood nest. Toen ik de woorden las over het Burgerinitiatief moest ik even uit het raam turen. Een initiatief, een motie die dankzij PvdA Tweede Kamerlid Dubbelboer medio 2006 tot leven kwam. Een kiesgerechtigde die met 40.000 handtekeningen een onderwerp op de Politieke agenda kan krijgen. Met als doel dat het BI, de afstand tussen Burger en Politiek moet verkleinen en de vertegenwoordiging en functie van de Kamer ook zou versterken.

Een instrument wat nog steeds in de kinderschoenen staat en vaak ook als zodanig, door de Politiek benaderd wordt. Ondanks de politieke doelstellingen die het bestaansrecht rechtvaardigen.

De toekomst begint vandaag! Een Overheid die een stapje terugdoet en vergeet om haar Burgers instrumenten aan te reiken. Binnen de Politiek noemt men dit participatie en zelfredzaamheid en de Pluis noemt het als Burger: aan het lot overlaten. Maar goed, verschil van mening mag er zijn, nietwaar?

Nu hebben de oprichters van o.a deze website het prachtige voornemen, de Politieke agenda te vullen met het onderwerp wat ons aangaat. Prachtig initiatief, en door de Pluis onderschreven wordt. Het is wellicht een start van een verandering. Bravo hiervoor, echter…

De wereld wordt niet bestuurd door de dagelijkse Politiek maar door de beslissingen die genomen worden door wat ik noem: het genootschap of zoals u wilt een gezelschap. En de filosofie die de basis is voor een genootschap/gezelschap is dat een ieder zijn of haar lot verbindt aan dat van een ander. Het heeft een besloten karakter en geen massaliteit als kenmerken.

Een burger initiatief is een prima instrument en zoals al eerder geschreven: een prima start. Maar wat gebeurt er daarna?

Ongetwijfeld zal er nagedacht zijn over de vervolgstappen en activiteiten, maar ontken de kracht niet van een genootschap. Wie aangaande ons onderwerp daar zitting in hebben weet ik niet, en zal ik waarschijnlijk ook nooit te weten komen. Het is het lot wat de verandering teweeg zal brengen, en het zijn de " vernieuwende denkers’ die het wellicht kunnen tarten.

Mijn ervaringen hebben laten zien dat de openheid een oprechte manier van denken en bejegening is mits, het een gemeengoed zal en kan zijn. Maar zoals m’n Moeder ooit eens tegen mij zei: ga nu eerst maar beginnen jongen. En zo is het maar net!

de Pluis

.


#2