De laatse column van de PLuis


#1

Vandaag heb ik een mail ontvangen van een wethouder vanuit de Achterhoek n.a.v. een brief die ik heb geschreven over gedrag, schulden en jongeren. Wederom heb ik vandaag staan praten voor een groep van 50 jongeren waarvan 45 jongeren “onbetaalbare” schulden hebben . Leest u mee:

" Hartelijk dank voor uw mail en uw betrokkenheid die spreekt uit bijgevoegde brief. Aandacht voor schuldenproblematiek en schuldhulpverlening zijn nadrukkelijk onderwerpen die zijn verankerd binnen de werkwijze van het sociaal team. Het sociaal team organiseert de toegang tot zorg in , ook voor onze jeugd.

U verbaast zich erover dat er geen scholen in de …zijn die zich hebben opgegeven voor het aanbod van de Stichting Budget Challenge. Dat is natuurlijk in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de scholen zelf. Een oproep kunt u daarom beter richten aan het … College dat het voortgezet onderwijs in …verzorgt.

Ik kan u toezeggen dat ik in mijn contacten met zowel het sociaal team als met het onderwijsveld de schuldenproblematiek van jongeren nog eens onder de aandacht kan brengen."

Wat ZE in mijn beleving schrijft is: zoek het lekker zelf uit, sukkel!

Ik heb lang geaarzeld of ik de tekst op deze website zou presenteren, maar het moet. De Pluis is vandaag moe, heel erg moe.

Het boeit menigeen geen meter of een hele generatie stuk loopt en op termijn aanklopt omdat er geen oplossing meer is.

Woensdag as heb ik wederom een gesprek met een Directeur die met z’n handen in het haar zit met uitval agressie, radicalisering, etc. Een drama speelt zich af, ook onder uw ogen.

Het ga u goed en wens u al het goede toe.

Ik werk in stilte en besef dat ik niets oplos behalve m’n streven.

De Pluis.


#2

Nu wil ik je hartstocht niet bederven maar het forum is niet echt bedoeld als plek om een dagelijkse ‘column’ op te houden. Ik zie je wel erg vaak in mijn mailbox verschijnen.


#3

Geen zorg, de Pluis begrijpt het. Dus was mijn laatste column al op het
net. Ik wens u het beste toe.

de Pluis


#4