De regel of een waarde


#1

Het proces wat zich afspeelt tussen de geboorte van het geld en de eindbestemming, ook wel klant, cliënt, organisatie, domein of rekeninghouder genoemd is een bijzonder proces. Een proces met grote invloed op het maatschappelijk welzijn van de tegenwoordige “productiefactor” die mens genoemd wordt, en op het economisch denken en handelen wat hieruit voortvloeit.

Om het proces te stroomlijnen, verankeren worden er regels en sub-processen beschreven en hoe men dient te handelen indien een sub-proces wordt onderbroken, en of uitgebreid moet worden. In vele gevallen krijgt de uitvoerende en beslisser van de beschreven richtlijnen, te maken met interpretatie door zichzelf en “voor” de ander.

En dan heb ik het dus over de verzameling aan activiteiten die gedrag heet. Alles wat mensen doen heeft als uitganspunt een reden, er zit een gedachte achter. En door gedrag te interpreteren verzinnen we, of proberen we een reden te vinden wat veelal een onbewust proces is…Maar in mijn beleving niet als het gaat om de geboorte van geld voor de ander.

En laat ik voor nu eens vasthouden aan de gedachte dat het “nieuwe” geld ook als doel heeft het gedrag van de eindgebruiker te beïnvloeden, en op deze manier ook het denken en doen te stroomlijnen! Als ware een nieuwe samenleving te laten ontstaan!

Heb ik wellicht de befaamde kronkel in mijn hoofd zoals Simon Carmiggelt zo treffend omschreef in zijn boekjes?

Wat ik weet, zie en met enige regelmaat aan de lijve merk is dat de mens op afstand bestuurd wordt en zich laat besturen. Dat onwetendheid wellicht plaats maakt voor acceptatie en zich neer legt bij een situatie waar men in essentie niet wil zijn. Maar wat is een alternatief? In stilte streven, weglopen op opstaan, wie zal het zeggen?

.


#2

Een van de doelen van Ons Geld is om duidelijk te maken hoe geld in omloop wordt gebracht en wat voor impact dit heeft op de samenleving, door uit te leggen dat het uitgebreid is, in plaats van ingewikkeld.

Momenteel brengen commerciële banken geld in omloop als schuld door middel van wederzijdse schuldbekentenissen.
Het is mij alleen nog steeds niet duidelijk wat de reden voor dit proces is - waarom we voor deze methode gekozen hebben en óf we dat wel gedaan hebben. Het lijkt alsof het zo ontstaan is en er vanuit de overheid een vorm van gedoogbeleid wordt uitgevoerd.

Dat is kwalijk en als we dát willen veranderen, dienen we duidelijk te maken hoe het nu gaat én wat we er aan kunnen doen, in het voordeel van allen.


#3