Deregulering en Privatisering


#1

Graag wil ik om te beginnen “De Verleiders” bedanken voor de inzet om het functioneren van ons bankwezen en de hebzucht van de top eens in groot verband in een brede discussie te plaatsen.

Natuurlijk ligt de oorzaak van “de crisis” in de deregulering en privatisering. De deregulering en privatisering heeft plaats kunnen vinden door politieke steun. Die politieke steun is verkregen door langdurig lobbyen en de groei van de verwevenheid van de financiële sector met de politiek.

Deregulering, Privatisering en Hebzucht van de Top heeft echter veel meer dan alleen de bankensector naar “de kloten” geholpen. Kijk eens naar onze Corporaties, zorgvuldig opgebouwd met maatschappelijk geld is een deel inmiddels volledig leeggeroofd. Kijk eens naar de hebzucht in de top van openbaar vervoerbedrijven, zorginstellingen, pensioenfondsen, etc… Er zal een definitief eind gemaakt moeten worden aan de schandalige salarissen, pensioentoeslagen, vertrekpremies, wachtgeldregelingen, etc…

De bankensector wordt overeind gehouden met maatschappelijk geld en dat gaat ook op Europees niveau maar door. We hebben inmiddels niet alleen een staatschuld, maar ook een schuld aan Europa.

De maatschappelijke kwaliteit van onze democratie is ver te zoeken. Politici zijn veelal alleen maar bezig met hun eigen carrière (binnen en/of buiten de politiek), de waan van de dag of met de zoektocht naar stemmingmakerij.

De oplossing zal gezocht moeten worden in een breed scala van veranderingen :

  • ontkoppeling van politiek met bedrijfsleven (geen bijbaantjes meer voor leden van de eerste en tweede kamer)
  • her-regulering van financiële sector, splitsen van banken
  • corporaties opsplitsen in kleinere organisaties en weer onderbrengen bij gemeentes
  • her-regulering beloning top openbaar vervoerbedrijven
  • regulering en ontwikkeling kleinere zelfstandige gespecialiseerde ziekenhuizen, zorginstellingen, etc…

Alle bovenstaande veranderingen hebben een positief maatschappelijk effect. Het is 100% zeker dat het overgrote deel van de burgers voorstander is van bovengenoemde maatschappelijke veranderingen. Het niet willen meegaan van de politiek met deze veranderingen heeft alleen maar te maken met het feit dat deze niet in het belang van de carrière mogelijkheden van onze politici zijn. Deze zitten allemaal te wachten om na hun politieke werk toe te treden tot de financiële sector, het openbaar vervoer, een grote zorginstelling, een corporatie, een pensioenfonds, etc.

Zie hier het grootste probleem om veranderingen door te voeren. Ons politieke systeem functioneert niet meer om problemen en excessen in de genoemde sectoren aan te pakken. Het systeem is corrupt zonder zelf corrupt te zijn.

Politieke besluitvorming zal daarom veel meer beoordeeld moeten worden op maatschappelijke waarden.