Echt vrij geld, bevrijding van het gewone geld


#1

Stel je voor dat er geen ánder geld komt, maar dat ons huidige geld ‘vrij’ komt. Wat bedoel ik daarmee? Dat jij en ik een deel van ons geld loslaten en dat we het geheel vrij schenken. Dit kennen we al, zul je zeggen, dat noemen we liefdadigheid. Maar nu ga ik een stapje verder: er komt een source, een plek waar dit geld terecht komt. Op die plek kunnen mensen geld ophalen. Dat kennen we al, zul je zeggen, dat is crowdfunding. Maar nu gaan we een stap verder: degene die het geld ophaalt krijgt het geld niet, hij of zij gebruikt het alleen. Nadat hij of zij het geld gebruikt heeft en hij of zij het beter heeft gekregen stort of schenkt hij of zij het geld weer in de bron. Het geld is van niemand, het wordt alleen gebruikt en doorgegeven om zaken handiger te regelen met vreemden. Nu denken wij dat iemand het nooit terug zal storten omdat wij ervan uitgaan dat geld altijd opgepot wordt. Tezamen met het leren ontvangen van vrij geld kunnen mensen leren hoe leuk het is om te schenken. daar wordt al volop mee geoefend op crowdfunding. Kortom: bij de bron komt een registratie van al de mooie dingen die mensen doen met het brongeld en dat prikkelt om het geld te laten stromen. Het geld is vrij. Er is geen nieuw geld nodig.


#2

Is dit lokaal, nationaal, regionaal?
Hoe verzeker je jezelf ervan dat mensen het geld ook daadwerkelijk terugbrengen?
Hoe kun je geld gebruiken zonder het te verbruiken?

Ik vind het een interessant idee, maar nog wel een ver van onze bed show, als je het mij vraagt.
Ik weet niet of de mentaliteit van mensen hier al geschikt voor is…


#3

Ik ben blij dat ik ons huidige geld aanzie als valuta en daarom mijn positie in dit onderdrukkingsmiddel tot een minimum beperk. Doe er vooral mee wat je wil, ik heb het toch niet heel mijn leven gespaard alsof het iets waard was.


#4

Beste Johan: die angsten speelden in het begin ook bij crowdfunding. Maar het verloopt in de praktijk heel goed en er is nog een extra gegeven: er komt een kring van betrokkenen die bij bepaalde grotere uitgaven betrokken raken, meeleven, je initiatief ondersteunen.(mentaal) Brongeld kan klein opgebouwd worden: ik schenk iemand geld (heb ik al bij meerdere mensen gedaan) en hij/zij mag het gebruiken zolang hij/zij het ECHT mnodig heeft. Ik vraag of hij /zij het door wil geven aan iemand anders die het echt nodig heeft, zodra hij/zij uit de problemen is en het geld niet meer nodig heeft. Het is een aanmoediging om er uit te komen, de afspraak dat het geld vrij is, dus niet van die person, voorkomt dat het een bodemloze put wordt. Het moedigt aan om juist uit de slachtofferrol te komen. Ik heb het in Israël aan een Arabier gegeven, en hij begreep het héel goed en daarna lag de verantwoording bij hem om het vrije geld weer vrij door te geven… Ik heb het in Nederland aan twee mensen gegeven. Hier werd het minder goed opgepakt…maar dat komt omdat hier liefdadigheid bestaat en mensen het daarmee verwarren. In Israël bestaat dat niet, daar waar ik was moest iedereen knokken voor zijn bestaan zonder enige hulp. Hij begreep onmiddellijk dat het geld niet meer van iemand was… Hij vond het véel prettiger dan liefdadigheid.En door kleine schenkcirkels op te zetten ontstaat langzaam het brongeld…Overigens: Net zoals boeken al worden doorgegeven. dat was in het begin ook schokkend. wanneer je zoiets groot opzet zou je een klein merkje of tekentje op het geld kunnen zetten en kunnen proberen te ontdekken hoe het rondreist. of je laat mensen een klein verslagje doen op internet…


#5

Ik zou het ‘Doorgeefgeld’ noemen.


#6

Dat brongeld lijkt heel erg op het geld dat geschapen zou worden als het plan van Ons Geld doorgaat.
Aan de andere kant staat het er heel erg ver van af.
Wanneer monetaire hervorming een succes is, zal ik me hier eens goed in gaan verdiepen. Misschien wel eerder.


#7

Dank voor je interesse Johan…Het verschil met geld dat opnieuw gecreëerd wordt is dat we gewoon alleen maar anders met het bestaande geld omgaan. Veel simpeler. En dat je vandaag kunt beginnen. ik heb het zelf al gedaan en nu heeft iemand anders het ook opgepikt. Bij het doorgeefgeld komt een briefje. Het gaat als volgt:
Je stopt jouw doorgeefgeld in een envelope met een briefje/kaartje erbij waarop drie instructies:

Dit is doorgeefgeld bedoeld om vrije geldstromen op gang te brengen en te kijken of het geld doorstroomt
Je mag het geld vrij gebruiken, maar zodra je merkt dat je het bedrag weer kunt missen, geef het aan een ander die het nodig heeft.

  • zet jouw datum en jouw woonplaats op het briefje/kaartje zodat de reis van het geld gevolgd kan worden
  • Wil de twintigste ‘gebruiker’ het terugsturen naar ‘de bron’ (dat wordt jouw adres …, liefst zonder naam)

Vervolgens luister en kijken wie die 100 euro nodig heeft om je heen en schenk de envelope maak het geld ‘vrij’ van een eigenaar