Het Basisinkomen


#1

Basisinkomen voor iedereen. Er is inmiddels een grote beweging die zich bezighoudt met een basisinkomen voor iedereen. Herverdeling en toename van kwaliteit van leven, omdat je door dit basisinkomen vrij kunt kiezen wat je echt wilt doen. Er zijn onzinnig veel instanties zijn die zich met toeslagen en belastingen en controles enz. bezig houden, allemaal saai werk, dat is dan helemaal niet meer nodig. De ongelijkheid die er nu is, extreem rijk en extreem arm, verdwijnt en langzaam komt er een ander systeem voor geld als ruilmiddel, zoals het ooit bedoeld is.


#2

Door monetaire hervorming kan het onvoorwaardelijke basisinkomen fatsoenlijk gefinancierd worden. Wanneer er na de hervormingen publiekelijk geld geschapen wordt, kan dit namelijk in omloop gebracht worden door de bevolking dit geld te geven. Mocht dit structureel gedaan worden, dan kan men spreken van een basisinkomen.
Om de wisselwerking te optimaliseren zou het nog beter zijn als mensen het geld dat ze ontvangen gebruiken om hun schulden mee af te lossen, zodat ons geldstelsel steeds minder op schuld gebaseerd zal zijn en er sprake zal zijn van een fatsoenlijke basis.


#3

Dank voor je aanvulling!
Heb je wel eens gehoord van ‘brongeld’?Een idee dat uiteindelijk de hoogte van inkomsten en schulden wegvalt en er een systeem ontstaat van een gezamenlijke bron van geld. Naast dat ieder een basisinkomen krijgt en dat geld verder vrij beweegt als ruilmiddel (dus er zullen verschillen blijven in wat mensen hebben en doen, maar variĂ«teit is en blijft belangrijk) mag ieder mens 25 keer in zijn leven een groter beroep doen op het brongeld voor grote veranderingen/wensen/dromen. Dus niet denken dat het sappelen en zuinigheid wordt voor iedereen, maar juist veel vrijer en vrolijker: als je een grote reis wilt maken omdat je dat belangrijk vindt kan dat gewoon, omdat een goed plan met een goede investering zich altijd terugbetaalt aan de gemeenschap.Qua huizenbezit kan het zomaar zijn dat als je echt naar je behoeften luistert en niet naar hypotheekwaarden dat je in sommige levensfasen groot wilt/moet wonen en in andere het prima vindt om klein te wonen, en dat huizen ruilen eigenlijk net zoals momenteel via peerby heel gewoon wordt en zonder enige lading.


#4

Leuke gedachte nelleke, maar rijkdom=geld kan niet zo maar ontstaan, er moet eerst een prestatie zijn zoals geleverde inzet (betaald werk). Of een waardevol ding inruilen. En nog meer van dergelijk. ‘Gewoon zelf geld creĂ«ren’ is geen methode, er moet altijd een tegenwaarde zijn (wat banken weleens vergaten). ‘We zijn gewaarschuwd, kwistig geld kent nadelen’.


#5

Beste Hans, maar alles kan werk zijn, mensen willen graag een bijdrage leveren, deel zijn van een groter geheel. We scheiden nu op een hele vreemde manier werk en ‘niet werk’, en 'werk waar veel voor betaald moet worden 'en ‘werk dat niets of weinig waard is’, We scheiden ook vrije tijd en werk op een vreemde manier. Over 100 jaar lachen ze zich suf om onze vreemde overtuigingen op dat gebied.
Ik zie geld als ruilmiddel zodat je niet perse bij degene waarvan je de fiets maakt ook het brood dat hij/zij bakt hoeft te kopen, maar dat je vrij bent om het brood van een ander te nemen, dat is prima Maar niet geld als doel. We zouden, in mijn ogen, moeten stoppen met van geld meer geld te maken, want er wordt altijd iemand minder van
Vandaar dat basisinkomen en brongeld
blijkbaar angstaanjagend voor veel mensen
vreemd#6

Hoi Nelleke.
Ik deel jouw mening inzake “alles kan werk zijn”. Of beter: alles wat mensen doen of zijn kan van waarde zijn. Aan werk dat we “vrijwillig” doen, wordt geen waarde in geld toegekend. Aan werk dat we (blijkbaar?) gedwongen doen, b.v. via loondienst, kennen we wel waarde in geld uitgedrukt toe. Dat is inderdaad raar. De vraag is hoe de mens aan wie jij waarde levert via jouw “vrijwilligerswerk”, die waarde kan uitdrukken in het ruilsysteem?

Wanneer geld gewoon een middel is waarmee mensen hun koopkracht kunnen “reserveren”, dus zonder renterekening, dan is al een groot deel van het probleem (afgeroomd worden door de geldschep-monopolisten) opgelost.
Dat middel kan bijvoorbeeld goud zijn maar b.v. ook gewoon een digitaal verreken-systeem. De mens aan wie jij zorg, aandacht of iets anders hebt geleverd, kan dat waarderen in het ruilsysteem. Ieder kan krediet opbouwen in he systeem door zaken van waarde te creĂ«ren. Feitelijk hoeft die ander dus niet eens te betalen. Bijvoorbeeld wanneer waarde in de vorm van vermogen is gecreerd (huis, schilderwerk o.i.d.). Die waarde staat dan borg voor het krediet. De vraag is of dit ook voor “vluchtige” zaken zoals zorg, aandacht o.i.d. mogelijk is? In dat geval zou (zolang) een basisinkomen uitkomst kunnen bieden.


#7

Beste Harry,
Ik deel jouw mening over rentevrije geldstromen. Ik vind ook dat waarde van werkzaamheden in iets anders kan worden omgezet dan in geld of goud. Er zijn al diverse ruilsystemen zoals ‘lets’, waar mensen mee werken in bepaalde groepen. Maar op grotere schaal zou het basisinkomen prima kunnen werken voorlopig. Ik ga nog iets verder wat betreft werk. Bijvoorbeeld dromen en visioenen delen zou wat mij betreft ook werk kunnen worden/zijn.(Iets wat we nu, als je niet aan de kant van de gekken terecht komt, in het hokje ‘kunstenaars-activiteiten’ proppen. Overigens heeft er, helaas, een enorme vercommercialisering van de kunst plaats gevonden, zodat ook daar iets moet veranderen
de rente-gedachte is in de kunst stoffelijk geworden
kunst als belegging
erger kan het eigenlijk niet)


#8

Ik haal dit onderwerp even naar boven, omdat een van de speerpunten bij het burgerinitiatief was ‘burgerdividend’. Zoals ik hierboven al beschreef zou het basisinkomen goed samenwerken met monetaire hervorming. Een andere benaming voor burgerdividend of basisinkomen is ‘helikoptergeld’. Die laatste wordt meestal gebruikt in de context dat de ‘vraag’ aangewakkerd dient te worden en dat daarom iedereen geld gegeven wordt.


#9

Ik ben voor een basisinkomen, al vind ik dat een tegenprestatie ook op zijn plek is, bijvoorbeeld een x aantal uur in de week belangenloos werken voor het maatschappelijk nut. De manier waarop je die uren invult kan je dan gebruiken om ervaring op te bouwen en aan de hand van je ervaring kan je extra stemrechten verkrijgen. Op die manier zorgt je voor een incentive en weet je zeker dat belangrijke maatschappelijke vraagstukken worden opgelost door degene die het meeste affiniteit heeft met dat onderwerp.

Om eerlijk te zijn ben ik op dit onderwerp redelijk nieuw, dus ik kan beter maar even mijn mond houden en lezen wat andere hier over gaan schrijven.


#10

Beste Niels en Johan
het gevaar van voorwaarden stellen aan geld en labeling of oormerken van het geld, dat is dat een bepaalde groep mensen gaat bepalen wat nuttig is. Misschien ga ik jullie schokken maar ik stel even de vraag wat is een nuttige bijdrage aan de samenleving? Bij Indianenstammen kregen de dromers ‘vrij’ van de anderen om te dromen. Ze kregen zelfs geld toe in de vorm van eten en drinken, waar ze zelf niet voor hoefden te jagen. De Indianen zijn weliswaar 3 eeuwen platgewalst, maar dat hadden visionairs voorzien, en ze gaan terugkomen omdat hun verhalen en visioenen momenteel erg belangrijk zijn. wat ik wil zeggen dat is dat juist het basisinkomen voor een grote , goede verschuiving kan zorgen in datgene wat een voetbalmanager of toneelregisseur probeert te bereiken: de juiste persoon met de juiste kwaliteiten op de juiste plek. tegelijk met de invoering van het basisinkomen zouden er talentscholen moeten komen in plaats van diplomascholen (dit is al gaande). Mensen zullen vanuit hun talenten graag iets doen voor de samenleving, wat dan ook. En we hebben een digitaal systeem nodig waar banen en huizenruil kan plaatsvinden een uitgebreid en vriendelijk ‘ruilen.nl’ of ‘peerby’. Het wordt voor iedereen met plezier ‘een leven lang leren’ en dus ook: een leven lang doen waar je goed in bent, en dat kan iedere periode van je leven iets anders zijn. Maar er moet eerst een herverdeling van kapitaal komen, waarbij er best verschillen mogen zijn, maar niet zo groot als nu.


#11

Bedankt voor je reactie Nelleke, als ik je verhaal goed begrijp ben jij voor een onvoorwaardelijk basisinkomen en ga je daarmee in tegen de voorwaarden die ik opperde. Om antwoord te geven op je vraag wordt in mijn gedachte door de samenleving zelf bepaald wat wel of niet nuttig is. In het begin zal het erg veel werk zijn om al die taken te definiĂ«ren, maar na een tijdje zullen we de meest gangbare taken wel in een standaard sjabloon kunnen krijgen. Ik geloof wel in de talentscholen die je benoemd, maar meer omdat ik totaal niet geloof in het huidige onderwijs, temeer omdat Palestina nog steeds niet op de Nederlandse wereldkaart staat aangegeven, dus wat wordt die kinderen dan eigenlijk geleerd? Ik geloof meer in ouders die hun eigen kind onderwijzen, maar begrijp ook wel dat ik dat in dit land niet kan volhouden, dus dan is Talentschool zo slecht nog niet :wink: Om ook even op die herverdeling van kapitaal in te gaan, op dit moment ben ik met een clubje druk aan de slag om dit te realiseren, ik weet niet of je bekend bent met bitcoin, maar het is eigenlijk hetzelfde met 21 miljoen muntjes, alleen noemen wij het elektronische Gulden. Onze website is www.egulden.org en hier op een ander gedeelte van het forum heb ik een berichtje achtergelaten met een link waar je een aantal van die Guldens gratis kan krijgen. De e-Gulden kan je kopen voor euro’s en voor winkeliers is het mogelijk om facturen uit te schrijven in euro’s en het voor de klant mogelijk te maken om e-Gulden af te rekenen, de winkelier mag vervolgens zelf kiezen of hij 100% euro’s wilt ontvangen of 100% e-Gulden of iets wat daar tussenin ligt. Ik wil er niet meteen een verkooppraatje van maken en een directe link naar onze euro markt lijkt me dan ook geen goed idee (staat onderaan onze hoofdpagina) uit respect voor dit forum, maar ik kan je wel vertellen dat 1 e-Gulden op dit moment iets meer dan een halve eurocent kost en dat is volgens mij een absoluut koopje!


#12

Dag Niels, ik heb inderdaad jullie website over een alternatief , de Egulden, gezien. Ik vind het fantastisch dat mensen dit soort alternatieven ontwikkelen, omdat je daarmee laat zien dat het anders kan. Voor mij is het helaas te klein(de aangesloten winkels zijn voor mij niet interessant) en ondoorzichtig, te ingewikkeld, al zag ik dat jullie daar flink over brainstormen hoe je dat technisch makkelijker kunt maken. (Het 'minen’is voor mij echt niet te begrijpen) Ik kon te weinig vinden over rente-zaken en het lijkt me nu teveel een variatie op een oud thema, maar iets vriendelijker. Overigens is het plaatselijk wel slim dat het ontwikkeld wordt omdat, wanneer ons grote geldstelsel stagneert jullie een kring hebben die doorwerkt met elkaar. Maar het heeft voor mij op dit moment geen landelijke of wereld potentie, en we zijn wereldburgers geworden. Hoe dan ook, loskoppeling van de grote banken is interessant. Heb je gehoord van ‘de blije bank’? Ook interessant. Succes. En wat betreft het onvoorwaardelijke basisinkomen: het is maar een basis, de meeste mensen zullen meer willen en daar vanuit hun talenten aan gaan werken.


#13

Je wilt er geen verkooppraatje van maken, maar dat doe je nu wel. Probeer dat te voorkomen alsjeblieft.

@nelleke: Ik ben me er van bewust dat een onvoorwaardelijk basisinkomen alleen werkt als het is wat de naam al zegt, onvoorwaardelijk en een basis. Het is een uiting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Tenslotte zorgt het ervoor dat iedereen onderdak, water & voedsel kan krijgen.

Een van de veel gehoorde argumenten tegen het onvoorwaardelijke basisinkomen is dat het inflatie op zou leveren. Ik weet zo niet meer wat het tegenargument daartegen was, weet jij dat nog wel nelleke?

Helaas gelooft Rutger Bregman, de grootste voorstander van ‘gratis geld voor iedereen’ van deze tijd, niet dat het mogelijk is wat er wordt betoogd in het Burgerinitiatief. Op twitter meldde hij dat zelfs een utopist zoals hij er wat om moest lachen.
Van alles wat er gezegd is over het burgerinitiatief is het treurig om vast te stellen dat juist een utopist & Correspondent Vooruitgang niet eens de moeite neemt om zich in ons voorstel te verdiepen.


#14

Er gaat veel veranderen wanneer het basisinkomen start. ik hoorde dat de gemeente Nijmegen een pilot wil gaan starten. Denk je eens in: Op dit moment hebben heel veel gemeenteraadsleden een inkomen van 1000 euro per maand naast een dik betaalde baan. In onze gemeente Soest is dat al meer dan 30.000 euro per maand. Ze vergaderen zich suf (ik zit er ook bij) en zijn weken aan het praten over het sociale domein en de uitkeringen en de culturele budgetten, terwijl in die tijd niets gebeurt. Zij krijgen het lekker rustig en ze hoeven véel minder te doen, dus daar kunnen we al flink geld bezuinigen, zoals het zo veel gebeurd op uitkeringsgerechtigden


Burgerinitiatief Geldschepping - De Verleiders, Ons Geld, Ad Broere, Geert Kimpen
Wij moeten wel eten ja
#15

Dat klinkt heel goed @nelleke en ik ben benieuwd wat daar uit gaat komen, maar kun je wat meer vertellen over die pilot of antwoord geven op mijn vraag? Zorgt het basisinkomen voor prijsinflatie?
Heb je ook een bron, dat zou ook handig zijn en scheelt typen!


#16

Beste Johan, invoeren van het basisinkomen is zo’n grote verandering dat het fenomeen inflatie niet eens meer interessant zal zijn. Geld zal geen doel meer zijn, maar een middel. Inflatie speelt alleen maar als geld een soort speculatieve waarde heeft, anders zal het gewoon als ruilmiddel, zonder rente-aspecten, waardevast blijken te worden omdat we gewoon net als nu zullen blijven ‘onderhandelen’over wat ons werk waard is en wat de ander biedt. Daar tegenover: Er zullen zoveel’loze’ werkzaamheden overbodig worden, dat kun je je niet voorstellen. Eigenlijk is dat nu al gaande
heel veel gebakken lucht (gecreĂ«erd werk om het geld) gaat eruit
 Door verdere technologisering (wat je er ook van vindt) , zoals de 3dprinter, zal het fabriekswerk nog verder afnemen. Mensen krijgen tijd voor kwaliteitswerk. Maar het fenomeen werkloosheid zal ook verdwijnen, dus de definitie van werk wordt anders. Daarom heb ik vrij uitgebreid geschreven over het fenomeen ‘brongeld’. Dat kan de vervanging worden van het grote kapitaal. Ik heb mijn informatie uit vele ‘bronnen’ onder ander uit zĂ©er revolutionaire, visionaire boeken van een zekere Ute Kretschmar uit Duitsland
waar je mogelijk de helft te ver vindt gaan en ook niet hoeft te lezen of waarderen, maar waar over geld, economie en werk hele interessante dingen staan, waarvan al 70% is uitgekomen. Je kunt ze bij elke boekhandel kopen/bestellen. Maar mogelijk is dat een stap te ver.


#17

op google vind je van alles over ‘GroenLinks Nijmegen wil proef met basisinkomen’ te Nijmegen 
en GroenLinks is nog groot daar
heb ik begrepen
het komt van mijn zus
in ieder geval moedig en spannend of het er door komt


#18

Beste lezers. Vrij geld
geld bevrijden
Er is momenteel veel gaande over ‘geldscheppen’. Hoewel ik me van harte aangesloten heb bij het platform http://burgerinitiatief.onsgeld.nu/ dat geldscheppen weer bij de overheid legt, en dat de overheid op verantwoordelijkheid wijst wil ik naar voren brengen dat nieuw geld niet alleen opnieuw geschapen hoeft te worden.
Ik denk aan ‘geld bevrijden’. Ik hoop dat veel mensen geld gaan schenken en dat geld geheel loslaten en beschikbaar maken voor vrije circulatie. Je krijgt als het ware geld met een klein streepje erop, een teken dat het van niemand is
 Je krijgt het als je het nodig hebt, je mag het gebruiken zolang je het Ă©cht nodig hebt, daarna moet je het weer doorgeven aan iemand anders die het nodig heeft. Dit is de voorloper van het echte brongeld en crowdfunding is al een stap er naar toe. Het geld wordt vrij gemaakt, bevrijd uit de bezitterswereld. ik heb er al proeven mee gedaan ‘cirkels van schenking’. Het is heel mooi, het motiveert mensen om uit hun afhankelijkheid te komen en schenker te worden.


#19

Er is een experiment gedaan in Dauphin Canada met dit idee in de jaren 70’ dat het Mincome experiment heette. Dit artikel verteld er meer over. http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2014/februari/basisinkomen.html


#20

hartelijk dank Sollie
ik heb die documentaire destijds gemist, maar het is een heel helder verhaal. Ik werk graag aan de filosofische kant van de veranderingen. De situatie is nu zo dat de ene helft van de mensen zich de pleuris werkt en de andere krijgt de kans niet om te werken. Iedereen een beetje werken is goed voor de gezondheid, het gevoel van nuttig zijn 
en alles is werk
ook mantelzorg of de natuur verzorgen (je tuin)
want veel mooie tuinen: dat geeft frisse lucht en schoonheid die we zo hard nodig hebben allemaal
Overigens zie je toch dat al die mensen die met pensioen gaan hartstikke veel mooi vrijwilligers werk doen
helemaal niet om de poen
gewoon om iets leuks te doen