Inflatie verhogen door QE stoppen is mogelijk, indien alle EU-landen een heffing van 180M op luchtverontreiniging zouden afspreken,


#1

“Luchtvervuiling door verkeer veroorzaakt economische schade ter waarde van zo’n 4 miljard euro, volgens onderzoeksbureau CE Delft. Voor Europa is de inschatting maar liefst 150 miljard euro; http://zaplog.nl/zaplog/article/man_made_luchtvervuiling_uitlaatgassen_wederom_giftiger_dan_gedacht

Het eigenaardige is dat een satellietkaart van weliswaar 2004 maar evengoed geldig wegens waarschijnlijk evenveel of zelfs meer verkeer jaar in jaar uit, aantoont dat het aandeel van de luchtverontreiniging in de Benelux t.o.v. heel Europa veel groter is. http://www.kennislink.nl/publicaties/satelliet-brengt-luchtvervuiling-in-kaart

Ik denk dan ook dat het mogelijk is een manier te vinden - ik denk dat ik ze heb - om internationaal transport voldoende te belasten - 180 miljard, rond de 1,4 % van het totale BNP van 14 000 miljard - om de inflatie met ongeveer 1 % te laten stijgen. Zodat het risicovolle QE niet meer nodig kan zijn, …


#2

Hetgeen tal van voordelen heeft, en zeker voor België en Nederland, want wij krijgen de volle lading grotendeels dankzij onze grote buurlanden. Ik schat het redelijke aandeel voor Nederland in op 13,5 miljard. En daarmee zou men kunnen:

Van: “dirk vanlanden” dirk.vanlanden@telenet.be
Aan: redactie@npodoc.nl
Verzonden: Donderdag 26 maart 2015 17:48:45
Onderwerp: Fwd: I.p.v. het riskante Monopoly-spel van de ECB dat QE heet, zouden de EU-landen de economie en de inflatie kunnen aanzwengelen met een spoedige heffing op luchtpollutie door internationaal transport in de EU t.b.v. 180 miljard. De invoering ervan zou volgens mij 13,5 M opleveren voor Nederland uitkomt, en dan zou de verwerpelijke doorsluisfiscaliteit tot in de kern kunnen worden uitgevaagd.

180 miljard (bruto) op een gezamenlijk BNP van rond de 14 000 miljard = nog geen 1,5 % en zou waarschijnlijk voor genoeg inflatie zorgen om het riskante en onvoorspelbare QE voortijdig te kunnen stoppen. België, Nederland en Duitsland - waarvan de meeste politici zo gekant zijn tegen het opkoopprogramma van de ECB - zouden, mits een ingenieus masterplan - hetgeen ik denk te hebben, maar het vergt wel de politieke wil en mogelijk veel druk op de beleidsvoerders van o.a. de vakbonden - de rest van de EU kunnen proberen te overtuigen van een gezamenlijke belastingverhoging om de regeringen in staat te stellen te investeren i.p.v. te blijven besparen en economische groei te realiseren door de eigen bevolking, lagere overheden en de bedrijven te bedelen met meer subsidies, hogere uitkeringen en lonen via overheidsaanwervingen i.p.v. agressief de publieke sector op streng dieet te zetten en talloze werknemers te ontslaan om zoveel mogelijk loonlasten te kunnen verlagen om banen te creëren ten koste van de “bevriende” landen door een race-to-the-bottom-tunnelvisie.

Ik geloof dat Nederland recht heeft op 13,5 miljard hiervan, en dat dat zou kunnen leiden tot:

  • (5 miljoen in de EU) 300 000 duurzame banen, binnen het jaar, zonder verdringing, vooral niet-commerciële sectoren, eventueel halftijds, ideaal voor kwetsbare groepen (ouderen, gehandicapten, zieken, langdurig inactief, zonder werkervaring, allochtonen, laaggeschoolden, gepensioneerden en zelfstandigen die niet rondkomen, mantelzorgers); 2 tot 4 miljard
  • een einde kunnen maken aan “belastingparadijs Nederland” en daarna of tegelijk liefst ook elders de druk kunnen verhogen, zoals het UK, Ierland, België, …; idem
  • meer kunnen investeren in de strijd tegen klimaatverandering, in “groen verkeer”, duurzame stroom, het verminderen van luchtpollutie, … idem
  • daardoor (op termijn) minder moeten uitgeven aan gezondheidszorg
  • de besparingen in o.a. bejaardenzorg (groten)deels terugdraaien
  • minstens honderden mensenlevens redden per jaar (minder zelfmoord wegens werkloosheid en armoede).

Vergeet niet dat die som uitgeven onmiddellijk zorgt voor terugverdieninkomsten, en zelfs als het maar 10 % zou zijn, is het geld om mee te werken een miljard of 15.


#3

Mijn probleem is om te beginnen dat ik niet weet of ik gelijk heb intellectueel, want moreel in ieder geval. Maar om te eindigen: niemand van de vakbonden of van een aantal gecontacteerde politici en groene organisaties en enkele kranten reageert op mijn mails. Nul op 10 voor inquisitiviteit, zelfkritiek en ethisch denken, krijgen ze allemaal. Hun oplossingen werken ofwel alleen op lange termijn of nationaal - in het nadeel van de buurlanden, die minder investeringen en belastingen en banen zouden ontvangen - en op veel kleinere schaal (maar 100 000 banen) ofwel evenzeer theoretisch (als het kapitaal meer bijdraagt, maar daar gaan de rechtse partijen altijd voor liggen). Ik weet nog steeds of ik iemand kan vinden die de ideale woordvoerder zou zijn. Ik heb wel enkele namen voor ogen, maar als ze hun mails niet eens lezen … Zoals Opperkantelaar Jan Rotmans, de leiders van Tax Justice NL, Correspondent Rutger Bregman, misschien iemand van Ons Geld, … Een programma als Tegenlicht ofZEmbla,


#4

kan ook het gewenste effect hebben - aandacht - maar ook (nog) geen antwoord. Als iemand nog suggesties heeft, iemand kent, …


#5

Ik ben alhier trouwens vergeten de armoede te vermelden. http://www.indaad.nl/uitroeien-van-armoede-is-goedkoopste-optie/

Rutger Bregman heeft het over een luttele 2,1 miljard. Wedden dat minstens de helft daarvan nu al verdwijnt door hogere kosten voor gezondheid, begeleiding, huursubsidies, af te schrijven schulden, kortingen, verhoogde criminaliteit, kinderen die opgroeien in miserie en daardoor de school niet afmaken, …

Hier wordt schaamteloos opgeschept over de legale roof die de aandeelhouders van multinationals nog rijker maakt dan ze al zijn. http://bedrijfsoprichtinginternationaal.nl/belastingparadijzen/belastingparadijs-nederland


#6


Het schandalige verhaal van de rol die bepaalde Nederlandse politici spelen als goedpraters van dit internationaal gejongleer met het geld dat de brave burgers betalen voor de producten van die bedrijven.

En het straffe ervan is dat de netto-opbrengst ervan misschien wel nul is. Onder het motto If you F… us, we’ll F… you back."

"Intussen zwelt de kritiek op het rapport aan. De rekenmethode waarop het aantal banen is gebaseerd, deugt niet. En de baten zijn wel in kaart gebracht, maar de kosten niet. ‘Daar wordt met geen woord over gerept,’ zegt Fernandez. ‘Het is actie-reactie. Doordat Nederland op deze manier te werk gaat, volgen andere landen dat patroon. Nederlandse multinationals doen precies hetzelfde in het buitenland als wat buitenlandse bedrijven hier doen. Daardoor verliest Nederland ook veel belastinggeld aan het buitenland. De kosten van belastingontwijking in Europa worden op 150 miljard geschat. Als je kijkt naar het aandeel van Nederland in de Europese economie, dan is alleen al dat bedrag groter dan drie miljard.’