Is er een nieuwe systeemcrisis op komst door die vermaledijde Quantative Easing? Ik ben bezorgd, wat jullie?


#1

"En het grote probleem is dat we geen enkele maatregel zien die dit proces gaat omkeren. Overheden doen immers geen enkele inspanning om de ommezwaai te bewerkstelligen. Waarom zouden ze ook? Ze staan aan de kant van de schuldenaars, degene die massaal profiteren van dit zwarte gat. Anderzijds zitten centrale bankiers met de handen in het haar omdat ze niet veel andere tools hebben dan het versoepelen van de monetaire eisen. En dit proces werkt inmiddels averechts: het versnelt de vorming van negatieve rentes.

Dit proces zal volgens ons eindigen in een groot financieel drama als er geen maatregelen worden getroffen. De aanzuigende werking van negatieve rentes neemt namelijk toe, niet af. Net zoals een zwarte gat in de ruimte, die constant in volume en kracht toeneemt. De afloop kennen we allemaal, maar daarvoor kijkt iedereen vandaag weg want nu primeert nog het winstrendement op de overheidsobligaties in de portefeuille. Wij doen niet mee aan dit spel, want het is en blijft spelen met vuur. Dit kan onmogelijk eindigen in een happy end. U bent alvast gewaarschuwd."

Nico Pantelis, gediplomeerd belastingadviseur


#2

Beste Dirk, maak graag even attent op het feit dat ‘negatieve rente’ niet negatief hoeft te zijn maar net die ommekeer helpt. Dit is afhankelijk van de achterliggende parameters, deflatie is uiteindelijk hetzelfde als kwantitatieve verruiming maar dan komt het neutrale geld vrij in het totale economische circuit (cfr spaargelden). Kan jammer genoeg nog geen beeld bijvoegen wat die negatieve rente betreft, hierbij link naar ‘co-creatieve rente?


#3

Wordt er in dat model ook rekening gehouden met schulden die afgelost worden vanwege de stijgende koopkracht, waardoor er geld vernietigd wordt (bij diezelfde aflossing)?
Mijn inziens is er niets mis met deflatie zolang je geen op schulden gebaseerd geldstelsel hebt. Helaas wordt in de eurozone geld wél als schuld geschapen.


#4

Beste Johan, inderdaad niets mis met deflatie en sterker, het laat zien dat we met een ‘tragisch absurd’ systeem te maken hebben. Dit is letterlijk te nemen en daarom zo zwaarwichtig, we kunnen dit in fasen zien. Bij deflatie komt er neutraal geld vrij in het circuit, dit kunnen we wiskundig precies afstemmen op het bedrag van de schulden. In het verlengde zien we dat deflatie uiteindelijk hetzelfde resultaat geeft als een kwantitatieve verruiming. Vandaar dat dit alles tragisch absurd is, het treft letterlijk miljoenen mensen om redenen die bijna te absurd zijn om waar te zijn, toch gebeurt het. Het mag duidelijk zijn dat we hier te maken hebben met een paradigmashift in de ware zin van het woord, het komt met veel onbegrip omdat de verschillende denkkaders maar al te vaak gemengd worden met elkaar. Principieel kan ‘rente’ beter gewoon gescchrapt worden, een renteloos monetair beleid is perfect mogelijk en veel transparanter. Alles is een kwestie van menselijke keuzes, aan oplossingen geen gebrek.


#5

Overigens Johan, waarom zouden we dat geld vernietigen?


#6

Hoi werner,

Het is geen kwestie van ‘zouden’, maar meer van ‘gebeuren’. Aangezien geld in het huidige systeem als schuld wordt geschapen, wordt het vernietigd als de schuld op houd met bestaan. De serie ‘Money as Debt’ legt dit fenomeen heel goed uit. Het is geen keuze, het is simpelweg hoe het systeem momenteel functioneert.

De vraag rijst dan natuurlijk wel: Wie heeft er ooit voor dit systeem gekozen? Heeft er iemand voor gekozen?

Gelukkig zijn die vragen niet relevant bij het zoeken naar een oplossing. De schuldvraag stellen kunnen we altijd later nog doen, eerst puin ruimen, lijkt mij.

@werner, wil je opletten met het maken van dubbele reacties? We hebben op dit forum een hele mooie knop waarmee je je reactie aan kunt passen. Bij voorbaat dank!


#7

Beste Johan, begrijp wat je wil zeggen, als alle schulden worden afbetaald dan is er simpelweg geen geld meer. Dit is wat ‘gebeurd’ als we conform het systeem denken, dit wordt volledig anders wanneer we een andere routing volgen (cfr ‘zouden’). En hier gaat het een beetje om, we kunnen die afbetaling van schulden afleiden, niets naar ‘niets’ (cfr vernietiging) maar naargelang de keuze die we maken (stel bv naar die lege pensioenkassen waar men het altijd over heeft). Volledig met je eens om de schuldvraag op een ander keertje ten berde te brengen, in dit geval maken we van het probleem (schulden) de oplossing.