Plenair debat 'Burgerinitiatief Ons Geld' in de Tweede Kamer


#1

Afgelopen woensdag, 16 maart 2016, was het moment daar:

Het plenaire debat van de Tweede Kamer over ‘Burgerinitiatief Ons Geld’.

Het geheel duurt zo’n 3 uur en 20 minuten, de video is gewoon langer.
Bespreek hier wat u van de bijdrage van onze politici vindt.

Aanpassing: De video staat pas sinds gisteren online en is nu al de meest bekeken video van de Tweede Kamer van deze maand Maart en is al bijna 3x zo veel bekeken als de #2 (Rapport Onderzoeksraad Voor Veiligheid ramp MH17). Om een indruk te geven van hoe veel het nog speelt in het land.

Aanpassing2: Het geheel is ook te zien en vooral te beluisteren op ons youtube kanaal.


#2

Wauw, best veel bekeken dus, voor een TK-video :slight_smile:

Met vriendelijk optimisme,

Luuk de Waal Malefijt

Stichting Ons Geld
Initiatiefnemer & voorzitter
www.onsgeld.nu | www.facebook.com/onsgeldbeweging |
www.twitter.com/HervormOnsGeld

Burgerinitiatief Ons Geld
Mede-initiatiefnemer
https://burgerinitiatiefonsgeld.nu |
www.facebook.com/burgerinitiatiefonsgeld


#3

Beste Johan, hebben jullie ergens al een korte samenvatting staan? Wat vond je er zelf van?


#4

Zover ik weet hebben we inderdaad geen samenvatting van het plenaire debat. Het geheel terugkijken of lezen kost nogal wat tijd, maar wellicht heb je wat aan mijn mening. Ik geef deze over het algemeen niet zo snel, aangezien ik vooral de discussie aan wil wakkeren als moderator, maar het zou kunnen dat dit een goede aanzet is.

Ik zal beginnen met wat ik goed vind aan het debat.
Het bespreken van geldschepping in de Tweede Kamer op zich vind ik al een hele grote stap. Er werd door niemand betwist dat banken geld scheppen. Bovendien werd door meerdere leden van de Tweede Kamer dit debat aangepakt om hun mening te geven over het monetaire beleid (van de ECB).
Er werd, voor zover je dat vast kunt stellen, serieus en inhoudelijk gedebatteerd. TK-leden gingen met elkaar in discussie en hadden ook goede vragen voor de Minister van Financiën.
Er zijn verschillende goede moties ingediend. Daar was ik erg blij mee.
Er werd vooral veel gesproken over een afgeleide van Burgerinitiatief Ons Geld: De Depositobank. Ik heb hier een dubbel gevoel over, maar al met al is het goed dat er over gesproken is.

Dat is tegelijkertijd ook wat me teleur stelde in het debat. Ik ben een voorstander van de Depositobank en ben zelfs een van de potentiële oprichters, maar vind wel dat het debat hierdoor verwaterde. Nu snap ik wel dat dit besproken wordt aangezien het veel raakvlakken heeft, maar het gaat ten koste van de essentie. Geldschepping is nogal abstract en zo’n depositobank maakt het onderwerp toegankelijker, maar komt monetaire hervorming daardoor dichterbij?
Andere zaken die mij storen zijn het gebrek aan verslaggeving. Het feit dat je me überhaupt vraagt om een samenvatting, betekent dat zo goed als niemand dit in de ‘mainstream media’ dit gedaan heeft. Nu snap ik dat je het liever aan mij vraagt, want dan krijg je het uit eerste hand, want ik was er bij, maar toch. Het zou kunnen dat er vandaag nog wat nieuws naar buiten komt, want vanmiddag ergens na 15:00 wordt er over de moties gestemd, maar gezien het nieuws van vandaag zal dat vast onder gesneeuwd kunnen worden…

Toch wil ik benadrukken dat ik het al met al een goede ontwikkeling vind. Het is een grote stap en er zullen zeker stappen volgen, maar momenteel hebben de politici het voor het zeggen. Ik wacht daarom rustig af voordat ik conclusies ga verbinden aan dit historische debat.
Voor de duidelijkheid wil ik hier aan toe voegen dat dit mijn mening is en dat deze niet noodzakelijkerwijs wordt gedeeld door andere leden van Ons Geld.


#5

Veel dank Johan, zeer gewaardeerd en zoals je terecht aangeeft zullen de nieuwe aanslagen jullie nobele initiatief overschaduwen. Tegelijkertijd is het mi een reden te meer om het debat te blijven aanzwengelen, dit net omwille van de relatie tussen het ene en het andere. Ondanks eenvoudig voor wie hiermee vertrouwd is, is het paradoxaal genoeg toch moeilijke materie voor wie deze ‘mindshift’ nog moet maken. Hierin zie ik wel een reden waarom ‘mainstream’ media er niet ‘gulzig’ op is, het betekent wel wat natuurlijk. Wat betreft inhoud, ik kom later nog terug met een variant waarvan ik niet weet dat jullie deze denkpiste ook al eens geëxploreerd hebben. Ik probeer wat later, iets dat ik zelf als een ‘tussenmaatregel’ zie, een katalysator die misschien een handje kan helpen. Alle respect en dank om te blijven aanhouden, dit is wat we nodig hebben om veel erger te voorkomen.


#6

Grappig hoe je kan beweren dat het een en het ander niet direct relatie met elkaar houden werner, volgens mij is het namelijk weldegelijk met elkaar te verbinden. Door inflatoir geld is er behoefte tot speculatie, een uitstekend renderende belegging is in de geschiedenis altijd weer de wapenindustrie gebleken. Een kogel kan je maar 1x afvuren en dan heb je winst gemaakt, nu moet je alleen nog een tegenstander vinden om die kogel naar af te schieten. Al je vriendjes laat je natuurlijk buiten schot, dus dan kom je al snel uit bij de landen die geen Rothschild centrale bank hebben, een jaar of 10 geleden behoorde Irak en Libië nog tot die groep, inmiddels zijn alleen Syrië en Noord-Korea nog over. Gezien dat er dan ook nog een olieleiding aan moet worden gelegd door Syrië is de keuze natuurlijk snel gemaakt. Vraag aan goede vriend Saoedi-Arabië om wat sponsoring in te brengen en bouw een nieuwe rebellengroep die hun eigen staat uitroepen et voila, het pensioenfonds kan weer even vooruit.

Ik ben inmiddels moe van de apathie die ik ervaar als hierover gesproken wordt en hou het daarom voor gezien. Succes met het vertrouwen in de politiek, misschien als er niet geluisterd wordt naar de nee-stem van komend referendum dat mensen een keer gaan inzien dat ze zelf zullen moeten handelen, omdat de politiek al helemaal in de zak zit van de banken en dus niet jouw belangen behartigd.

De oplossing voor de problemen heeft afgelopen zaterdag haar 2-jarig bestaan gevierd en als meer mensen hier wat euro’s naar zouden omwisselen kan de MSM er niet langer omheen, het is namelijk een directe aanslag op de euro die iedereen die daarin vertrouwt zal raken. Op die manier forceer je dat iedereen erover zal moeten nadenken welk geldsysteem ze kiezen en zodra dat gebeurt zal de euro het altijd verliezen, omdat die namelijk slechts voor een heel klein clubje positief werkt.

Succes allemaal met doen alsof het moeilijk is, blijf jezelf zo lang mogelijk voor de gek houden.


#7

Beste Nelis, we weten dat het soms in kleine dingen zit, ik dacht geschreven te hebben “dit net omwille van de relatie tussen het ene en het andere”. Misschien las je verkeerdelijk ‘niet’? Anders gezegd, kan me zeer goed vinden in je betoog, een reden te meer om - niet aflatend - het debat hoog op de agenda te houden. Wat we vandaag zien is quasi hetzelfde als de periode net voor WOII, apathie zal ons inderdaad niet helpen, integendeel. Ook volledig met je eens, het is helemaal niet moeilijk waardoor het vooral een psychologische kwestie wordt, een kwestie van de manier waarop gedacht wordt.


#8

Beste Johan, ik zou je nog een denkexperiment laten geworden, reden hiervoor is dat mi de kloof tussen de verschillende kampen soms onoverbrugbaar lijkt. In debatten hierover komt dit meermaals tot uiting, in het onderstaande tracht ik een EN/EN perspectief te weerspiegelen. Gezien je expertise behoeft het weinig commentaar, het is te zien als een katalysator met tal van neveneffecten in het verlengde. Misschien heb je hier iets aan, alle beetjes kunnen helpen in deze benarde tijden, meen ik. Uiteindelijk is het ook maar een variant zoals er velen te bedenken zijn. Zo eenvoudig mogelijk en met (a priori) bijzondere focus op de staatskas:

(1) Vanuit de vrije markt stappen we naar de bank om een lening af te sluiten, de bank creëert dit geld uit het ‘niets’. Deze overeenkomst wordt geregistreerd in de respectievelijke boekhoudingen, voor de bank een vordering op de klant, voor de klant een schuld jegens de bank. De maatschappelijke geldhoeveelheid is nu vergroot en het geld begint te circuleren in de reële economie.

(2) Bij aflossing van de lening gebeurt het omgekeerde, het uit het ‘niets’ gecreëerde geld verdwijnt hierdoor terug naar ‘niets’. Hierdoor vermindert de geldhoeveelheid op de vrije markt, net zoals vorderingen en schulden verkleinen om finaal te verdwijnen bij volledige aflossing. Dit is de normale gang van zaken bij fractioneel bankieren.

(3) Als extra dimensie laten we nu de aflossingen niet verdwijnen in het ‘niets’ maar deze worden doorgestort naar de overheid. Op deze manier kan de overheid inkomsten genereren uit de vrije markt zonder dat het principe van fractioneel bankieren geschaad wordt. Dit is van toepassing zolang de vrije markt leningen blijft afsluiten waardoor dan ook een WIN-WIN situatie ontstaat.

(4) De overheid kan deze gelden als een ‘goede huisvader’ aanwenden, gaande van pensioenen, cultuur, sport en spel, infrastructuur, gezondheidszorg, openbaar vervoer, schuldsanering, onderwijs, arbeidsdeling, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, belastingverlagingen, milieuzorg, ontwikkelingshulp, duurzame energie … Op deze manier komt het geld terug ten dienste van de vrije markt en het algemeen maatschappelijk belang.


'Doorstorting naar overheid'
#9

Een van de moties is aangenomen door allé partijen!
Het betreft de motie tot het wettelijk mogelijk maken van de ‘Depositobank’.
Zie dit artikel van Follow The Money.