Wist U dat Nederland een private handelsonderneming is?


#1

En omdat de Nederlandse staat een private handelsonderneming is kunt u hier als mens geen zaken mee doen. Daarvoor is de entiteit zoals deze is vastgelegd op uw ID in de vorm van de naam volledig in hoofdletters geschreven en het daarbij behorende BSN. Deze naam in hoofdletters vind u o.a. op uw bankpasjes, CJIB, belastingaanslagen. En weet u dat de auteursrechten van deze naam eigendom zijn van de staat der Nederlanden. Weet u eigenlijk wat dit betekent voor u als mens…???


#2

“What’s in a name” he…


#3

Als de borgers van Nederland the namegame maar voor 50% zouden begrijpen… waren er binnen 24 uur 500.000 ondertekenden …


#4

Mag ik vragen om een bronvermelding?
Het is nogal een stelling die wordt geponeerd en ik kan niet zo even controleren of deze waar is.


#5

#6

Wist u dat deze handelsonderneming failliet is verklaard en het maritieme recht is afgeschaft, ik ook pas sinds een paar dagen, wij zijn vrij! Ik voel me echt geweldig sinds ik het weet :slight_smile:

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=state+of+the+netherlands&match=&CIK=&filenum=&State=&Country=&SIC=&owner=exclude&Find=Find+Companies&action=getcompany voor Johan, let wel dat Nederland dus failliet is verklaard, dus vanaf nu moet je brieven schrijven met alledged voor de naamsduiding, omdat het land dus niet meer bestaat. Iedereen is vanaf 2013 volledig zelf verantwoordelijk voor zijn daden, dus ben verstandig en koop wat alternatief geld, bijvoorbeeld e-Gulden!


#7

Zou ik ook een onafhankelijke bron mogen krijgen? Die wordpress website komt op mij nogal over als propaganda.
Ik wil hiermee niet zeggen dat het niet waar is, ik vind alleen dat de boodschap niet bepaald lekker overkomt. Het is nogal een felle tekst met allemaal hoofdletters enzo, terwijl alleen de ‘naam’ in hoofdletters hoeft te zijn, als ik het verhaal goed begrijp.
Ik ben me er van bewust dat het in Nederland een misdaad is om je kind niet aan te geven. Heeft dat hier ook mee te maken?
Ik wil graag wat duiding hebben, voordat ik lappen tekst ga lezen op een angstaanjagende website.

Kort vraagje bijvoorbeeld:
Wie heeft van Nederland een private handelsonderneming gemaakt?


#8

Beste Johan,

Allereerst begrijp ik dat de site wordpress als propaganda en “angstaanjagend” op jou overkomt. Ik heb regelmatig dialoog met Kate rene vissers over dergelijke sites… Echter is hij inmiddels wel ervaringsdeskundige op het gebied van ‘the name game’. Feitenkennis is in dit soort zaken nu eenmaal een tijdrovende kwestie en je verzuipt al snel op de inhoud van de materie. Je zou eens kunnen kijken naar: http://youtu.be/gAjssXbIGg0 ik heb deze, ruim 1 uur durende speech, wel twintig keer bekeken aleer ik het enigszins kon plaatsen. In mijn verdere speurtocht kom ik steeds meer tegen over wat hij in deze speech verteld. Connecting the dods… En dat moeten we samen doen door dit soort polemieken te voeren. De private handelsonderneming vloeit voort uit een monsterverbond tussen private bankiers en monarchen… Ik heb mijn beginpunt gezet op 1781 toen Joan Derck van der Capellen zijn pamflet “Aan het volk van Nederland” binnen een nacht verspreide in alle steden van Nederland… Het was binnen een aantal dagen verboden dit pamflet in bezit te hebben daar het indruiste tegen een aantal heerszuchtige lieden. Stadhouder W.van Oranje was absoluut niet blij met van der Capellen. Vergaderingen van deze heren waar van der Capellen verslag van deed in de landelijke kranten omdat hij vond dat het volk recht had te weten hetgeen besproken werd, werden hem niet in dank afgenomen. Vandaar dat ik wel durf te stellen dat van der Capellen de laatste ware democraat van de republiek is geweest. En dan te weten dat stukken uit dit pamflet later zijn gebruikt in o.a. de constitutie van de VS en ook Thorbecke heeft bij het schrijven van de grondwet stukken gebruikt uit het verboden pamflet… Het verbond gesloten tussen private bankiers en monarchen zorgt ervoor dat anno 1813 Nederland een koninkrijk wordt en Koning Willem I zo waarlijk helpen hem God almachtig en bij gratie Gods de gewezen Koning van Nederland. Met de zegen van Engeland, Rome en een blanco checkboek van private banksters kan het registreren en creëren van entiteiten beginnen. Een aanname van mij is dat dit ongeveer het begin van de Crowncorporatie in Nederland is. Iedere mens die geboren wordt in Nederland wordt immers ingeschreven in de ‘Gemene’ Basis Administratie en is daarmee mede schuldenaar van de Staat en in naam der Koning. Hetgeen hier boven geschreven is een behoorlijke notendop versie… Maar check de feiten zelf want het is eigenlijk best “noemenswaardig” hoe een aantal bankiers, monarchen, en niet te vergeten Rome hele volksstammen indoctrineren en tot economische en volledig afhankelijke slaven maakt. Groet


#9

De Currency act of 1763 zou je ook eens eea over kunnen lezen. In mijn stuk neem ik aan dat geldcreatie middels waardepapier in Nederland vorm krijgt vanaf 1813 tot nu.

Maar vind jij het niet opmerkelijk dat iedere geboren mens wordt voorzien van een entiteit in de vorm van de naam en bsn. En je vanaf dat moment schuldenaar bent van de Staat en overgeleverd bent aan de grillen van een select clubje private die gaan over het creeren van schuld. Een naam die copyright auteursrechtelijk eigendom is van de Staat. Feitelijk mag je die naam niet eens gebruiken zonder toestemming en toch sluiten we contracten af op die naam. Zoals bijvoorbeeld je hypotheek. Vraag eens bij je gemeente wie eigenaar is van naam. Koop eens een kopie van je geboorteakte op het gemeente en vraag je af waarom deze op waardepapier en voorzien van merktekens. Je geboorteakte is namelijk een bond een zekerheid voor de Staat dat jij als levende ziel belastingen gaat betalen. Deze zekerheid maakt het mogelijk dat de Staat hiervoor schulden kan maken bij de private banksters.
En is je huis wel jou eigendom en vraag eens om de eensluidende betekenis van het woord eigendom. Heb jij een getekende overeenkomst in je bezit met de Staat? Nee die is er niet. Iedere Nederlander gaat er maar vanuit dat de naam bij je hoort en is er volgens de Staat sprake van consencus.

Het maakt me niet uit welke pop er op de troon van Engeland is geplaatst, die regeert over het rijk waar de zon nooit onder gaat”, “Degene die het Britse geld levert controleert het British Empire, en ik controleer de Britse geldhoeveelheid”. Nathan Mayer Rothschild 1815

Dat is me nogal een uitspraak dacht ik zo…

Wordt vervolgd…


#10

In nog geen tweehonderd jaar ontwikkelde de Nederlandsche Bank (dnb) zich van particuliere kredietverschaffer tot onderdeel van het Eurosysteem. Het zwaartepunt verschoof van Amsterdam naar Frankfurt, de gulden verdween en de euro kwam. Onveranderd door de jaren heen vervulde dnb de rol van ‘hoedster van financiële stabiliteit’.
De beginjaren van dnb waren moeizaam. dnb was de circulatiebank van Nederland maar bankbiljetten vonden maar traag ingang als betaalmiddel. Pas vanaf 1850 ontwikkelde dnb zich tot een echte nationale bank en werd zij in het hele land actief.
In de eerste helft van de 20e eeuw bewees dnb zichzelf als centrale bank door Nederland te behoeden voor verschillende financiële crises. Vanaf dat moment, na het verlaten van de Gouden Standaard in 1936, trad dnb nadrukkelijker naar voren als monetaire instelling. Na de Tweede Wereldoorlog wordt deze rol dan ook geformaliseerd. Vastgelegd werd dat dnb (mede)verantwoordelijk was voor het stabiel houden van de waarde van het geld: van de gulden en later de euro.
In 1952 werd ook de rol van dnb als toezichthouder op banken geformaliseerd. Dit toezicht werd in de loop der tijd uitgebreid met het toezicht alle financiële instellingen.
In 2002 werd het toezicht hervormd waarbij dnb de verantwoordelijkheid kreeg voor het prudentieel toezicht op financiële instellingen en op de soliditeit van ons financiële stelsel. De Autoriteit Financiële Markten (afm) kreeg de verantwoordelijk voor het gedragstoezicht. In 2004 fuseerde dnb met de Pensioen- & Verzekeringskamer (pvk).
Vandaag de dag is dnb een instelling die synoniem staat voor financiële stabiliteit en een grote rol speelt op zowel nationaal als internationaal terrein.

Wie stichte deze bank…?


#11

In 1814 richtte Koning Willem I de Nederlandsche Bank (DNB) op. In de loop der tijd ontwikkelde DNB zich van particuliere kredietverschaffer tot onderdeel van het Europees Stelstel van Centrale Banken en prudentieel toezichthouder op alle financiële instellingen. Het monetaire zwaartepunt verschoof van Amsterdam naar Frankfurt, de gulden verdween en de euro kwam. De rol van de DNB als bewaker van financiële stabiliteit bleef door de jaren heen onveranderd.


#12

Zeg eens Johan zijn we nu BORGERS of zijn we burgers…?


#13

DNB heeft in essentie twee hoofdtaken, maar één president. Voor de monetaire taak, om te zorgen voor stabiele prijzen, moet de centrale bank volledig onafhankelijk zijn van bijvoorbeeld de politiek. President van DNB, Klaas Knot, moet als lid van het bestuur van de ECB vrij kunnen besluiten over het te voeren monetaire beleid. Als toezichthouder is DNB wel verantwoording schuldig aan de politiek. Jan Sijbrand is verantwoordelijk voor het bankentoezicht, het toezichtbeleid en het toezicht op de verzekeraars.


#14

http://youtu.be/mcSf8dPEN1c … De laatste pot door ons borgers bijeen gespaard gaat op het hakblok. Hier sprak Klaasje Knot (benoemd bij Koninklijk besluit 2011) over in Buitenhof vorige week.

Hautaine, heerszuchtige lieden !!! Gaat er een belletje rinkelen ???

En wij het volk van Nederland laten het gewoon gebeuren omdat we horende doof en ziende blind zijn. Staaltje perfecte massa indoctrinatie. En als we het even niet meer zo goed begrijpen staat er een legioen HRM managers (lees; man-agers) klaar met een of andere cursus (lees; curse-us) klaar om ons in het gareel te houden. En hardnekkige vrijdenkers of anders denkende worden bezocht door een peleton blauwe honden om je terug op je plaats te meppen… Of nog erger dissidenten worden opgepakt en kunnen sinds 2013 bestempeld worden met de diagnose OOG, ODD… oftewel koek koek verklaard.

Ik vraag je niet om dit te geloven maar check het gewoon en je zult zien dat het allemaal feitelijk is… Door de bank genomen bewijst dit middels hun shows het was voor mij dan ook een feest van herkenning. Ze trekken het deksel van de beerput… Of mensen de rest van de beerput willen zien weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat er dit keer het deksel niet terug op mag. Als het maar lang genoeg stinkt gaan mensen vanzelf zoeken naar de bron.


#15

Je boodschap is duidelijk.
Nu ben ik het niet helemaal eens met je vorm (7 berichten achter elkaar plaatsen op een forum kan écht niet!), maar aangezien ik voor een deel op de hoogte was (De oorsprong van DNB), zal ik het voor deze keer laten staan. Ik wil er verder bij zeggen dat dit iets is wat ik zelf echt nog wel een keer wil uit gaan zoeken, want ik ben zelfs in het echt mensen tegen gekomen die over dit onderwerp begonnen en heb er zelfs een flyer van.

Daarnaast vind ik het heel mooi dat je aangeeft dat mensen dit zélf kunnen uitzoeken. Dit vind ik een belangrijk goed. Je gelooft in wat je zegt, maar durft het aan te zeggen dat mensen het zelf mogen uitzoeken. Daarmee geef je aan dat je gelooft dat de feiten voor zich spreken. Voor mij zegt dit een hoop.

Tegelijkertijd zal ik eerlijk zijn: ik weet momenteel niet hoe mensen reageren op een onderwerp zoals dit. Het is nogal wat. Op z’n zachts gezegd.
Mensen kunnen aan de hand van jouw teksten op onderzoek gaan als ze dat willen.
Mensen kunnen ook vinden dat het hier niet thuis hoort.

Als moderator wil ik vooral discussie bevorderen, dus lijkt het mij op z’n plaats als nu iemand zou reageren die het totaal niet eens is met jou en aan kan tonen dat de stelling niet waar is. Als de stelling niet klopt, zou dat geen grote opgave moeten zijn. Aan diegene die dit (nog) lezen en die het er niet mee eens zijn: geef alstublieft uw onderbouwde mening.

Ik zal zeer kritisch zijn in dit onderwerp en wil dan ook geen ‘dubbele reacties’ meer zien. We hebben een knop waarmee je je reactie kunt aanpassen, dus maak daar gebruik van als je meer inhoud wil toevoegen aan je reactie.

Aanpassing: Ik heb de titel en plek van het onderwerp veranderd. Voornamelijk omdat ik vind dat dit iets is voor de langere termijn en gedegen onderzoek nodig heeft, om bovenstaande redenen.


#16

Uw comment lijkt me een zeer wezenlijk deel van de discussie. Het is niet nieuw voor me, maar wel iets om mijn begrip verder over uit te diepen. Daarom waardeer ik deze aansporing. Uiteindelijk, hebben we geen ‘bezittingen’ als burgers. Het is schijn. In de praktijk kan je alles worden afgenomen wanneer je niet voldoende “oplevert”. Ook je fysieke vrijheid. Dat leidt tot de vraag: zijn wí’j dan ook iemands bezit? Ik wil u bedanken voor het delen van uw bevindingen.


#17

De inschrijving in de EDGAR applicatie van de sec is denk ik niet genoeg om dit te kunnnen stellen. Het enige dat daar mee gemoeid is is namelijk de privatisatie van de Nederlandse Post.

Ik heb het nagevraagd bij de website van de soevereinen en die hebben me het volgende document gestuurd die wat duidelijker is:

https://drive.google.com/file/d/0B7iNQWnaw2FBLTV0OHFkZGI5bWMyMW0yM3k3TGpKdE1kb0k0/view?usp=sharing


#18

Dun and Bradstreet is mij inderdaad ook bekend…
http://youtu.be/gAjssXbIGg0 Bekijk maar even wat Mr John Harris hierover zegt… Bedankt voor deze reactie en dat we maar snel een eensluidend verhaal krijgen… Dan is het script voor de volgende theatershow van de verleiders maar alvast klaar…

Soevereinen…? We zijn allemaal soeverein alleen bestempeld met de hoofdletternaam en BSN. De naam is reeds copyright auteursrechtelijk eigendom van de staat, wij zijn louter de klei-poppetjes die de naam leven in blazen door met het pasje te zwaaien. Dus waarom de “soevereinen” nu hun naam willen claimen (lees; clay-men)


#19

@JDerckvanderCapellen. Dank voor het bericht. Mss wel goed te om de bron ‘van al dit onderzoek’ ook te vermelden, was het niet zo dat een doorwrocht jurist dit eerder heeft gevonden? Bewijsvoering is belangrijk om te voorkomen dat er geklets door de wereld gaat – logisch.


#20

Beste 2deHans er zijn verschillende bronnen, en ja dit verhaal wordt door meerdere mensen onderzocht. Feit is wel dat om het begrijpbaar te maken voor mensen, dit moet worden samengevat in een eensluidend verhaal. Wanneer eenieder op dit forum gaat schrijven dat dit “onderzoek” al door meerdere is gedaan, dan wordt de dialoog verguisd. Daarom heb ik gekozen voor van der Capellen deze schreef het namelijk al in 1781. De credits voor het veranderen van dit systeem zijn bestemd voor het nu nog onwetende Nederlandse volk. Als ik doormiddel van dit forum bij kan dragen heb ik daar als mens voldoening van. Dus laten we structureel bijdragen aan een eensluidend verhaal teneinde het volk het ware gevoel van vrijheid en democratie te geven. Dus ontkalk je corpus callosum en laat de hersenen volle bak werken…